Modularyzacja w przemyśle zintegrowanym

Modularyzacja to jedno z podstawowych wymagań przemysłu zintegrowanego i zmian, które niesie ze sobą koncepcja smart factory. Smart factory oznacza odejście od czasochłonnych, sztywnych konstrukcji wiążących się ze stałymi konfiguracjami instalacji. Inteligentne fabryki podlegają raczej ciągłym zmianom i dlatego wymagane są urządzenia produkcyjne o strukturze modułowej.

Modularyzacja umożliwia szybkie i proste dostosowanie konfiguracji produkcji i procesu produkcyjnego. Pozwala również na łączenie różnych części, nowe lub zmodyfikowane konfiguracje, wymianę narzędzi lub całych modułów obiektowych, a także szybszą konserwację i serwisowanie. Wszystko to sprawia, że konfiguracja jest lepiej dopasowana do celów i wymagań klienta. Modułowe maszyny i instalacje można łatwo ze sobą łączyć i dostosowywać do potrzeb. Modularyzacja jest kluczem do skracania partii produkcyjnych - w ekstremalnych przypadkach do jednej partii. Pozwala na dostosowanie produkcji do kryteriów produkcji masowej pod względem jakości, wydajności i szybkości. Konsekwentna modularyzacja umożliwia wszechstronny proces produkcyjny. Pozwala znacznie obniżyć koszty, zwiększyć wydajność i zapewnia niespotykaną wszechstronność. 

Produkty i rozwiązania HARTING do wszystkich zastosowań projektowane są modułowo, co po stronie klienta przekłada się na doskonałą, konkretną użyteczność i możliwość adaptacji. Złącza Han® to wszechstronność wymiany i rozbudowy modułów produkcyjnych. 

Jedną z zalet konstrukcji modułowej jest np. wykonanie złącza do konkretnego zastosowania. Oferta złączy Han-Modular® HARTING obejmuje ponad 50 różnych typów modułów, dostosowywanych do stale zmieniających się potrzeb przemysłu. Złącza Han-Modular® HMC z dużą liczbą cykli łączeniowych idealnie nadają się do stosowania jako złącza modułowe. Częste zmiany konfiguracji w cyklu życia obiektu sprawiają, że duża liczba cykli łączeniowych staje się kluczowym wymogiem. 

Dzięki zintegrowaniu układów logicznych złącza stają się inteligentniejsze, co umożliwia korzystanie z kolejnych usług I40. Funkcja pomiaru prądu dostarcza informacji do zarządzania energią. Inteligentna funkcja blokady zapewnia wysoką dostępność i bezpieczeństwo, ponieważ wyklucza możliwość omyłkowego rozłączenia złączy.