Entegre Endüstride Modülerleştirme

Modülerleştirme, Entegre Endüstri ve akıllı fabrikaların yol açtığı değişiklikler için temel gereksinimlerden biridir. Akıllı fabrikalar, sabit tesis konfigürasyonları içeren rijit yapılardan ve bir defalık işletmeye almalardan ayrılmak demektir. Daha ziyade, sürekli değişime tabidirler ve bu nedenle modüler şekilde yapılandırılmış üretim ekipmanları gerekir.

Modülerleştirme, üretim konfigürasyonu ve üretim sürecinin hızlı ve kolayca adapte edilebilmesini sağlar. Ayrıca farklı parçalarının bir araya getirilmesine, yeni veya değiştirilmiş konfigürasyonlara, araçların veya tüm tesis modüllerinin değiştirilmesine, daha hızlı bakım ve servise olanak tanır. Tüm bunlar, müşterinin amaçlarına ve gereksinimlerine daha uygun bir konfigürasyon ortaya çıkarır. Modüler makine ve tesis üniteleri birbirlerine kolayca bağlanabilir ve ihtiyaç duyuldukça adapte edilebilir. Modülerleştirme, daha küçük parti boyutlarının, olağanüstü durumlarda da tek bir partinin kilit unsurudur. Üretimin, seri üretim kriterlerine göre kalite, verimlilik ve hız açısından özelleştirilmesini sağlar. İstikrarlı modülerleştirme ile çok yönlü üretim süreci mümkün hale gelir. Giderlerde önemli düşüşler, verimlilik artışları ve üstün çok yönlülük elde edilebilir. 

Tüm uygulama türlerine yönelik HARTING ürünleri ve çözümleri, modüler olarak tasarlanır; böylece müşteriye optimal düzeyde özel kullanılabilirlik ve değişkenlik sağlanır. Han® konnektörleri, üretim modülleri için çok yönlü değiştirme ve genişletme imkanları sunar. 

Modüler tasarım, örneğin bir konnektörün belirli bir uygulama içi üretilebilmesini sağlar. HARTING Han-Modular®, endüstrinin sürekli değişen ihtiyaçlarına adapte edilen 50'nin üzerinde farklı modüler çekirdekten oluşan bir portföy sağlar. Yüksek takma-çıkarma döngüsü ile Han-Modular® HMC, bir modül arayüzü olarak biçilmiş kaftandır. Tesisin yaşam döngüsü boyunca sık yeniden konfigürasyonlar, bu yüksek takma-çıkarma döngüsü özelliğini önemli bir gereksinim haline getirir. 

Tümleşik zekayı entegre ederek konnektörler daha akıllı hale getirilir, böylece daha fazla Endüstri 4.0 hizmetine olanak tanınır. Bir entegre akım ölçme özelliği, enerji yönetimi için bilgi sağlar. Akıllı kilitleme fonksiyonu, konnektörler artık yanlışlıkla ayrılamayacağından yüksek kullanılabilirlik ve güvenlik temin eder.