Gebruiksvoorwaarden (BE)

Aansprakelijkheid/disclaimer

De aanbieder is de enige verantwoordelijke voor de inhoud van het informatieaanbod afhankelijk van de algemene wettelijke beginselen en de volgende algemene voorwaarden:

De aanbieder stelt alles in het werk dat redelijk is om te verzekeren dat de informatie die door de internetsite wordt aangeboden, nauwkeurig en compleet is.

De internetsite introduceert producten en openbaart productinformatie naar het oordeel van de aanbieder. Uit de presentatie van deze informatie vloeit geen enkele garantie voort. Uitgebreide informatie wordt uitsluitend op verzoek openbaar gemaakt door het huidige, verantwoordelijke personeelslid van de aanbieder of door de zakenpartner van de aanbieder. De verantwoordelijke contactpersoon is op verzoek beschikbaar op het volgende e-mailadres: be[at]HARTING.com.

De aanbieder is noch aansprakelijk voor, noch waarborgt of garandeert deze de nauwkeurigheid of compleetheid van de informatie die beschikbaar is op zijn internetsite, of dat deze informatie up-to-date is. De aanbieder is noch aansprakelijk voor, noch waarborgt of garandeert deze de nauwkeurigheid of compleetheid van de informatie die beschikbaar is op zijn internetsite of alle directe koppelingen op of vanaf de internetsite, of dat deze informatie up-to-date is. De aanbieder garandeert niet dat de informatie die door directe of indirecte links is geleverd, geen schending vormt van de rechten, met inbegrip van, echter niet uitsluitend, intellectueel eigendomsrechten, van enige externe partijen. De aanbieder is niet aansprakelijk voor enige fouten of omissies die op enige gekoppelde sites optreden, die zijn veroorzaakt door de makers en/of de uitgevers van dergelijke sites. Het verschijnen van links vormt geen goedkeuring, sponsorschap, aansluiting of aanbeveling van de aanbieder.

Om juridische redenen hebben we geen zeggenschap over de informatie die onze zakenpartners of gebruikers aanbieden, die via deze website beschikbaar is gesteld, noch proberen we dat. Deze site fungeert slechts als ontmoetingsplaats. De aanbieder wordt niet verantwoordelijk gehouden voor de inhoud van enige pagina die via een dergelijke link wordt geopend. De aanbieder heeft geen zeggenschap over de kwaliteit, veiligheid of legaliteit van de informatie die door anderen wordt aangeboden. Elk bedrijf, afgezien van de aanbieder, die informatie op of via de website levert, is verantwoordelijk voor zijn eigen inhoud, zoals gepresenteerd op een e-business-platform of anderszins. Aangezien de aanbieder geen specifieke kennis over dergelijke pagina's heeft, noch de inhoud ervan onderzoekt, verwacht de aanbieder dat u te allen tijde voorzichtig en met gezond verstand te werk gaat, wanneer u deze website gebruikt. De aanbieder behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of veranderingen door te voeren in de informatie die beschikbaar is op de internetsite.

De aanbieder is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schades; met inbegrip van gederfde winst, bijzondere, incidentele of gevolgschade, van enige soort en aard, bekend en onbekend, vermoed of onvermoed, openbaar gemaakt en niet openbaar gemaakt, die voortvloeit uit of verband houdt met de informatie die beschikbaar is op de internetsite. Indien u problemen heeft met of zorgen heeft over andere websites, neem dan rechtstreeks contact op met hun websitebeheerder of webmaster.

Auteursrechten/handelsmerken

De inhoud van deze internetsite wordt beschermd door het auteursrecht. Tenzij anderszins is voorzien, berusten alle gebruiksrechten bij de aanbieder van de internetsite. Alle rechten voorbehouden. Aan de gebruiker van de internetsite wordt het recht verleend om volledige of gedeeltelijke teksten, foto's en grafieken op te slaan en te dupliceren, die door de internetsite beschikbaar zijn gesteld, mits de rechten van de aanbieder worden erkend en bevestigd. Alle informatie waarop het auteursrecht rust, met inbegrip van, echter niet uitsluitend, productbeschrijvingen, logo's en bedrijfsbeschrijvingen die op de internetsite van de aanbieder zijn vermeld, zijn naar behoren geëtiketteerd.

Wet

Belgische wetgeving is van toepassing.

KENNISGEVING VEREIST
Voor ieder(e) persoon of bedrijf is het illegaal om zich bezig te houden met de verkoop of distributie van tabaksproducten, binnen alle of de meeste jurisdicties van de Verenigde Staten, tenzij een dergelijk(e) persoon of bedrijf duidelijk, in het gebied van de kassa of achter een barrière waar tabaksproducten voor de verkoop worden bewaard, de volgende kennisgeving toont: DE VERKOOP VAN TABAKSPRODUCTEN AAN ENIGE PERSOON JONGER DAN 18 JAAR IS VERBODEN BIJ WET. Aanbieder is niet aansprakelijk, wanneer een zakenpartner een dergelijke kennisgeving niet toont.