Järnväg Webbinarieserie

Energieffektivitet genom viktreducering

WEBBINARUM PÅ BEGÄRAN

Med din anmälan kan du delta den kompletta Järnväg Webbinarieserien som äger rum från januari till april 2021. Du kan kostnadsfritt delta på ett enda webbinarium eller alla fyra presentationer. Du kan anmäla dig även om du inte har tid att delta i realtid. Du får e-post efter varje webbinarium med en länk till videoinspelningen.

Tillverkare av järnvägsfordon försöker hela tiden att reducera energiförbrukningen per körd passagerarkilometer. Utöver en ökad kapacitetsanvändning och användningen av effektivare drivsystem så är vikten en av de viktigaste parametrarna här.

Kompakta och lättare kontaktdon samt viktreducerade kabelsatser kan innebära en betydande skillnad. De potentiella besparingarna är kan verka små jämfört med ett tågs totala vikt, men de kan vara på upp till ett par kg per vagn. Den här viktreduktionen påverkar energibalansen positivt, särskilt med tanke på spårfordonens långa livslängd.

I det här webbinariet kommer du att upptäcka:

  • Kontaktdon innebär viktreduceringar på upp till 10 kg per vagn
  • Nya systemlösningar ersätter fördelningsboxar och optimerar därmed kabeldragningen
  • Hur framtidsorienterat kablage kan bidra till viktreduktion
  • Hur du kan spara utrymme, t.ex. med vår nya kontaktdonsserie Han® HPR Compact

Experter

Malte Hofmann
Chef för det Globala Industrisegmentet Transport
Företagsgruppen HARTING Technology
 


 

Joachim Finke
Chef för Produktledning inom Nätverksförbindning
Företagsgruppen HARTING Technology


 

Denny Hellige
Global produktledare Han® HPR/HC
Företagsgruppen HARTING Technology


 

Med din anmälan kan du delta den kompletta Järnväg Webbinarieserien som äger rum från januari till april 2021. Du kan kostnadsfritt delta på ett enda webbinarium eller alla fyra presentationer. Du kan anmäla dig även om du inte har tid att delta i realtid. Du får e-post efter varje webbinarium med en länk till videoinspelningen.

REGISTER NOW!

Register now for our web-seminar and additionally subscribe to HARTING News. After filling out the form you will receive an email confirmation with your access information for the web-seminar.
I accept the Privacy Policy and the General Terms of Use.