Řešení kabeláže

Řešení na míru pro dovybavení kolejových vozidel

Na míru šité a nejlepší dlouhodobé řešení

Kolejová vozidla jsou z ekonomických důvodů konstruována tak, aby měla dlouhou životnost. Aby si tato vozidla zachovala svou funkčnost po celá desetiletí, nabízí společnost HARTING na míru šitá řešení pro dovybavení i dlouhodobě vhodné náhradní komponenty a osazené kabely pro všechny oblasti použití v kolejových vozidlech. Na základě našich zkušeností vyvíjíme řešení pro dodatečnou montáž, která zaručují udržitelnou a hospodárnou produktovou strategii na desítky let dopředu.

Standardizovaná technologická úroveň v celé vlakové soupravě

Modernizace neznamená jen obnovu jednoho železničního vozidla. Naopak, celý vlak musí dosáhnout technologické úrovně, která plně odpovídá stejným normám. Toho lze docílit vhodně navrženými řešeními propojení vozů, což mohou být například propojovací kabely, které zajišťují stálý rozvod energie, dat a signálů po celém vlaku. Vedle individuálního návrhu a výroby těchto propojovacích kabelů společnost HARTING nabízí i další vhodná řešení, která šetří čas a peníze při modernizaci.

Společnost HARTING nabízí také řešení pro modernizaci dalších modulů kolejových vozidel, jako jsou podvozky, hnací a brzdové jednotky, vytápění, klimatizace a mnoho dalšího.

Optimální řešení propojovacích systémů vlakových vozů šetří čas a peníze při modernizaci.
Vhodně navržený propojovací kabel se zaslepovacím modulem jako řešení pro dodatečnou montáž.

Předběžné osazení zkracuje dobu instalace

Díky předem osazeným připojovacím deskám, které umožňují vysokou hustotu konektorů na velmi kompaktním prostoru, je možné v krátké době provést prostorově nenáročné rozšíření. Tím se minimalizuje náročnost úprav mechanických součástí, neboť pro každé jednotlivé připojení není nutné vyřezávat samostatný otvor ve stěně kolejového vozidla nebo v podlahové desce. Předběžné osazení zkracuje také dobu instalace na samotném kolejovém vozidle a zároveň zjednodušuje zapojení a testování na vozidle. Rozhraní může zůstat individuální a velmi flexibilní, protože konektory HARTING, zejména ty z produktového portfolia Han-Modular®, nabízejí nespočet možných kombinací.

Použití předem osazených připojovacích desek výrazně zkracuje dobu instalace na vozidle.
Díky předem osazeným připojovacím deskám je možné v krátké době provést prostorově nenáročné rozšíření.

Dodatečná montáž nebo modernizace stávajících systémů

Modernizaci vyžaduje také interiér vlaku. To znamená, že musejí být modernizovány nebo alespoň dovybaveny informační a zábavní systémy pro cestující (PIES) podle nejnovějších technických norem. Do této oblasti spadají rovněž informační monitory v železničních vozidlech a také individuální obrazovky na každém sedadle. Cestující v moderních vlacích očekávají i možnost nabíjení notebooků a chytrých telefonů nebo připojení k bezdrátové síti (WLAN). Kamerové systémy v jednotlivých vozech zase zvyšují pocit bezpečí. Společnost HARTING nabízí široké portfolio konektorů a řešení předem osazené kabeláže, které umožňují napájení, propojení a bezpečný provoz všech systémů. Aby je bylo možné používat i samostatně v režimu plug & play, mohou pro vás produktoví odborníci společnosti HARTING připravit uspořádání a návrh, které umožní vyvinout vhodná řešení pro dodatečnou montáž.

Stejně tak dnes cestující očekávají možnost nabíjení notebooků a přístup k bezdrátové síti (WLAN).
Z hlediska přípravy na budoucnost může být nezbytností i doplnění informačních a zábavních systémů pro cestující (PIES)

Příprava na budoucnost

Vedle komponentů PIES však mohou být pro přípravu na budoucnost zapotřebí také systémy související s bezpečností. Základ budoucího jednotného železničního zabezpečovacího systému v Evropě tvoří Evropský vlakový zabezpečovací systém (ETCS), který by měl v dlouhodobém horizontu nahradit řadu stávajících železničních zabezpečovacích systémů. To si vyžádá také modernizaci nebo dovybavení například ethernetové kabeláže.