Han® HPR VarioShell

Nästa nivå med brygglösningar mellan vagnar

HARTING:s nya system för chassihus innebär en enkel hantering och kan bidra till en avsevärd viktreducering.

Standardisering, sänkt energikonsumtion och enkel hantering för kortare installationstider är viktiga trender inom järnvägsbranschen. Nya Han® HPR VarioShell har utvecklats som ett högflexibelt chassihussystem särskilt för bryggor mellan vagnar. Nya Han® familjemedlemmen innebär ett stort antal möjligheter och fördelar.

Designad för en längre livslängd

Konstruktionen på Han® HPR VarioShell har utvecklats med våra kunders behov i åtanke. Kåpans profil säkerställer ett optimerat flöde för vatten, damm och smuts för att skydda skruvarna från miljöpåverkan.

I nästa steg hade vi skydd mot snö och is i åtanke. En specialprofil på chassihusets baksida säkerställer att isen kan expandera bakom chassihuset. Det innebär mindre påfrestningar på chassihuset vilket ökar livslängden.

Optimerad konstruktion mot vatten, damm och is vilket innebär en ökad livslängd
HARTING Han® HPR VarioShell - The next level of inter car jumper solutions
JÄRNVÄG WEBBINARIESERIE 2021

Tidsbesparingar under hela installationsprocessen

Chassihuset i två delar klarar IP69K med en mottrycksram tack vare den heltäckande interna tätningen. Då kåpan är avtagbar kan chassihuset utrustas både från fordonets insida och utsida. Kablar kan enkelt dras genom väggen vilket innebär ytterligare viktreducering tack vare kortare kabeldragningar.

Den lätta åtkomligheten minskar även arbetsinsatsen vid drift, service och underhåll. Vid ett fel behöver du inte bryta alla förbindningar. Här kan du istället öppna chassihusets kåpa för att se vilka ledare och kontakter som behöver bytas ut.

Kabelhållaren (finns som tillval) hjälper till att skilja på kablar

Han® HPR VarioShell är ett öppet system som även tillhandahåller mottrycksramar, kabelhållare och skärmningsplåtar för att styra och avskära kablar av olika diameter. Det nya chassihussystemet kan användas som ett klassiskt ytmonterat chassihus eller som bulkmonterat chassihus – och innebär ett robust alternativ för fördelningsboxar, t.ex. på fordonstaket, på ytterväggen eller på boggin.

Han® HPR VarioShell i eShop