HARTING för transport

HARTING:s kontaktdon underlättar viktminskning

Ökad energieffektivitet och viktminskning är dominerande trender inom tillverkningssektorn för järnvägsfordon. Men hur vi förbättrar energieffektiviteten hos järnvägsfordon?

Tillverkare av järnvägsfordon försöker hela tiden att reducera energiförbrukningen per körd passagerarkilometer. Utöver en ökad kapacitetsanvändning och användningen av effektivare drivsystem så är vikten en av de viktigaste parametrarna här.

Kontaktdon kan innebära en betydande skillnad. Genom att byta från metall till plast inuti fordonet, har vi lyckats minska vikten på chassihus för kontaktdon med 50 % mellan två generationer – det är den avsevärda viktskillnaden mellan Han® B pressgjutet aluminium och Han-Eco® B chassihus i plast (för samma mått).

De potentiella besparingarna verkar vara små jämfört med tågets totala vikt, men tillverkare fingranskar designen hos sina spårfordon allt noggrannare och letar alltid efter fler möjligheter till förbättringar. Eftersom antalet kontaktdon som används i tåg ständigt ökar innebär det att deras andel av den totala vikten också ökar.

Två blir en: Han® 34 HPR innebär besparingar på upp till 50 %

Två blir en: Han® 34 HPR innebär besparingar på upp till 50 % av utrymmet och levererar en jämförbar dataförsörjning
Plan och kompakt: Han® 22 HPR Slim motorkontaktdon

HARTING har under de senaste åren även fortsatt att utveckla sin serie med High Pressure Railway (HPR) chassihus och har gjort det möjligt att införliva fler kontaktdon i ett enda chassihus. Ett av de största HPR chassihusen, Han® 34 HPR, har numera plats för upp till fyra 650 A högströmskontakter eller tolv individuella Han-Modular® modulinsatser. Tidigare krävdes två chassihus, vart och ett försett med sex individuella Han-Modular® modulinsatser för att kunna leverera en jämförbar dataförsörjning.

En annan HARTING-lösning som kan hjälpa till att reducera vikter inom järnvägssektorn är Han® 22 HPR Slim motorkontaktdon – det är plant med en kompakt form som gör det särskilt lämpligt för användning i områden under golv. Miniatyriseringen har gjort plats för fyra kontakter i kontaktdonet – utan att tumma på prestandan.

Våra kunders kommentarer:

Tack vare den enkla installationshanteringen sparar vi installationstid med den lättviktiga produktfamiljen Han-Eco®. Dessutom förenklar den konnektiviteten på våra system. Vi kan konstruera individuella och kompakta lösningar genom att välja från ett stort sortiment av data-, signal- och kraftmodulinsatser. Tack vare kontaktdonen Han-Eco® blir loken mer tillförlitliga och har lägre underhålls- och servicekostnader.

Läs mer!

Martin Štajgr
Chef för projektledningen, ČMŽO-Elektronika
Interview - Sandro Dobler, Stadler Bussnang AG (EN)

Förfrågan om produktprov

Vill du dra nytta av viktbesparingarna som möjliggörs av Han-Eco® plasthöljen? Begär ett kostnadsfritt prov för att få ett första intryck.