HARTING dla transportu

Złącza HARTING pozwalają zredukować masę

Zwiększenie efektywności energetycznej i redukcja masy są głównymi trendami w sektorze produkcji motoryzacyjnej. Jak jednak poprawić efektywność energetyczną pojazdów szynowych?

Producenci pojazdów szynowych ciągle starają się ograniczyć zużycie energii na pasażero-kilometrze. Obok poprawy wykorzystania pojemności i stosowania efektywniejszych napędów, masa staje się jednym z najważniejszych potencjałów oszczędności.

Złącza w istotny sposób na nią wpływają. Przejście z metalu na tworzywo we wnętrzach pojazdów umożliwiło nam ograniczenie masy obudów złączy w tramwajach i pociągach nawet o 50% z jednej generacji na drugą – to masa stanowi o istotnej różnicy pomiędzy odlewem aluminiowym Han® B a obudową z tworzywa Han-Eco® B (przy tych samych rozmiarach).

Potencjalne oszczędności wydają się niewielkie z perspektywy łącznej masy pociągu, a jednak producenci coraz bardziej weryfikują projekty swoich pojazdów pod kątem nowych możliwości usprawnień. Liczba połączeń w pociągach stale rośnie, a tym samym rośnie ich udział w łącznej masie.

Dwa połączone w jedno: Han® 34 HPR daje oszczędność miejsca do 50%

Dwa połączone w jedno: Han® 34 HPR daje oszczędność miejsca do 50% przy dostarczaniu porównywalnej ilości danych
Płaskie i kompaktowe: złącze silnikowe Han® 22 HPR Slim

HARTING w ostatnich latach kontynuuje prace nad serią High Pressure Railway (HPR), sprawiając, że w pojedynczej obudowie można zawrzeć zawartość kilku złączy. Jedna z największych obudów HPR, Han® 34 HPR może teraz pomieścić nawet cztery kontakty wysokoprądowe 650 A albo dwanaście odrębnych modułów Han-Modular®. W przeszłości, dla zapewnienia porównywalnego transferu danych, potrzeba było dwóch obudów, z których każda była wyposażona w sześć odrębnych modułów Han-Modular®.

Innym rozwiązaniem HARTING pomagającym w redukcji masy w kolejnictwie jest złącze silnikowe Han® 22 HPR Slim - jego płaski kształt sprawia, że doskonale nadaje się do stosowania w przestrzeni podpodłogowej. Dzięki miniaturyzacji w złączu jest miejsce na cztery kontakty - bez zmniejszania parametrów.

Zdaniem naszych klientów:

Thanks to its easy assembly handling, the lightweight Han-Eco® product family saves us installation time. Furthermore, it simplifies the connectivity of our systems. We can design individual and compact solutions by choosing from a wide range of data, signal and power modules. Thanks to the Han-Eco® connectors, locomotives are more reliable and have lower maintenance and service costs.

Learn more!

Martin Štajgr
Head of Development, ČMŽO-Elektronika
Interview - Sandro Dobler, Stadler Bussnang AG (EN)

Free analysis: Learn how connectors support weight reduction

Get in touch with us and talk to an expert from our product management! You will get a FREE analysis on how HARTING products can help save weight and improve energy efficiency.