Products & Solutions

Modificerede produkter

 

 

 HARTINGs standardkomponenter kan tilpasses til skræddersyede løsninger. På jeres anmodning kan vi tilpasse HARTING-standardkomponenter og omdanne standardiserede stikhuse til skræddersyede løsninger.

Potting

 • En solid løsning til fastgørelse af ledninger
 • Tilgængelig til elektriske og elektroniske konnektorer
 • Også muligt for små mængder

Modificerede konnektorer

 • Forlængere til kabelindføringer
 • Store kabeldiametre er mulige
 • Han-Quintax® og Han-Modular®

Modificerede huse

 

 • Standardkomponenter tilpasset kundespecifikke løsninger
 • Ekstra borede huller til flere kabelindføringer
 • Trykte oplysninger
 • Særlige farver
 • Skræddersyede beslag til afskærmning og jordforbindelse

Strømforsyning

 • Udvidelsesmulighed for standardhuse
 • Kabelindføring til strømkabler
 • Denne løsning giver mere plads til ledningsføring af kablerne