Maskintillverkare för specialändamål förenklar installation av kontrollskåp

Maskintillverkare kan spara mycket tid och möda under installationen om systemen inte längre levereras med öppna kabeländar på det gamla sättet. Därför utrustar en globalt aktiv maskintillverkare för specialändamål för medicintekniska produkter maskinerna med förinstallerade kablage som med kontaktdon är direktanslutna till kontrollståpet. Det förebygger fel vid kabeldragningen och förkortar installationstiden med över 30 procent. 

”Över 80 procent av specialändamålsmaskinerna går på export. Dock är det ofta brist på kvalificerad personal på plats för installationen och idrifttagningen. Det kan bli väldigt dyrt om någon behöver resa extra för att åtgärda kabeldragningsfel” säger René Heiden, driftschef på SUATEC, som beskriver en typisk utmaning då en installation ska utföras på en internationell tillverkningsanläggning. 

SUATEC GmbH med över 50 anställda tillhandahåller automations- och tekniska lösningar för process- och anläggningsteknik. Det innebär även tillverkning av kontrollskåp för maskintillverkare för specialändamål. ”Maskinen är ansluten till ett kablage som består av 50 individuella kablar. Varje kabel har ytterligare 4 till 25 individuella ledare som sen måste skalas av och passas in med kontakter och dras på plats. Det här som misstag uppstår. Maskintillverkaren ville förebygga detta genom att förenkla kabeldragningen genom att förinstallera dem med kontaktdon”, säger SUATEC:s verkstadschef.

Guido Steenbock (HARTING, till vänster) och Rene Heiden (SUATEC, till höger) om det gemensamma projektet: Maskintillverkaren för specialändamål ville förenkla kabeldragningen och leverera systemen förinstallerade med kontaktdon.
Installationsplåten av rostfritt stål är förinstallerad av HARTING Customised Solutions (HCS) och sammanför alla kontaktdon för kontrollskåpet.
De ytmonterade chassihusen på industrikontaktdonen är anslutna med adaptrar till ett särskilt kretskort på installationsplåtens baksida. Den ersätter en anslutningsplint med 200 individuella lågspänningskontakter. Lågspänningskablarna är nu direktanslutna till kretskortet.

Koppling av förinstallerade kablage direkt in i kontrollskåpet

Det stora antalet anslutningar och därmed stora antalet kontaktdon från alla maskiner till kontrollskåpet var en utmaning. SUATEC har i samarbete med kontaktdonspecialisten HARTING utvecklat ett sätt att dra kablagen direkt inne i kontrollskåpet. För detta ändamål är kontrollskåpet utrustat med ett specialkretskort. Den ersätter en anslutningsplint med 200 individuella lågspänningskontakter. Lågspänningskablarna är nu direktanslutna till kretskortet. Kretskortet levereras med förinstallerade adaptrar som passar direkt i kontakterna på HARTING:s industrikontaktdon. HARTING tillhandahåller även de förinstallerade kablagen samt plåten av rostfritt stål med medföljande ytmonterade chassihus för att ge plats åt kontaktdonen. Den här lösningen gör även gränssnittet på kontrollskåpsväggen och det mesta av den interna kabeldragningen överflödig.

”De specialutvecklade förinstallerade kablarna till kontrollskåpet, plåten av rostfritt stål, kretskortet, kontaktdonen och rätt längder för anslutningarna i maskinen har implementerats som ett projekt hos HARTING. Sådana kundanpassade lösningar har utvecklats av en specialavdelning, HARTING Customised Solutions (HCS). HCS har specialiserat sig på sådana kundanpassade lösningar” förklarar Guido Steenbock, försäljningsingenjör hos HARTING.

Förberedande samtal för kontrollskåpsprojektet togs mellan SUATEC, maskintillverkare för specialändamål, och HARTING:s försäljningsavdelning. De tekniska kraven samt komponenternas specifikationer klargjordes då med HCS projektingenjörsavdelning, koncept diskuterades, prov tillverkades och slutligen provades en pilotserie med prototyper. Efter att den släppts på marknaden utfördes de sista elektriska- och EMC-provningarna.

”Tack vare HARTING:s lösning är allt förberett för installation på plats. Kabelinstallationen är inte längre komplex. Det förkortar insallationstiden med åtminstone 30 procent, säger René Heiden, verkstadschef på SUATEC, som nämner fördelarna.

Installationstiden förkortas med mer än 30 procent

För maskintillverkaren för specialändamål är de förinstallerade kablagen med de installerade kontaktdonen en viktig fördel. Då fördelningen sker med en anslutningsplint och den direkta anslutningen till ett kretskort behövs inte 200 kontakter längre dras individuellt. Kablarna kan serietillverkas och komma färdigutrustade med anslutna kontaktdon. ”Allt är alltså förberett för installation på plats. Kabelinstallationen är inte längre komplex. Det förkortar installationstiden med åtminstone 30 procent, säger verkstadschefen på SUATEC, som nämner fördelarna. Som en ytterligare fördel nämner verkstadschefen den jämna kvaliteten som är ett resultat av den standardiserade och kvalitetssäkrade lösningen. Det förebygger fel vid kabeldragningen, och sparar tid och pengar. 

Guido Steenbock från HARTING tillägger: ”För maskintillverkaren för specialändamål är det viktigt att såväl kabelinstallationen och kontaktdonen samt komponenterna, t.ex. plåtarna av rostfritt stål och kretskorten, kommer från samma källa. Alla komponenter matchades och provades av HCS”. För René Heiden hos SUATEC är det nära samarbetet viktigt: ”Vi arbetar i ett mycket nära och smidigt samarbete med HARTING för att säkerställa att maskinerna levereras i tid. Det har inte funnits ett tillfälle där vi inte har lyckats lösa problem på ett snabbt och tillfredsställande sätt”.