Producenten af specialmaskiner forenkler monteringen af kontrolskabet

Maskinproducenter kan spare en masse tid og kræfter under installationen, hvis systemerne ikke længere leveres med åbne kabelender på den traditionelle måde. En globalt aktiv producent af specialmaskiner til farmaceutiske produkter udstyrer derfor sine maskiner med præmonterede kabelledningsnet, der er direkte forbundet til kontrolskabet ved hjælp af stik. Dette forhindrer kabelfejl og reducerer installationstiden med mere end 30 procent. 

"Over 80 procent af specialmaskinerne eksporteres. Der er dog meget ofte mangel på kvalificeret personale under installationen og idriftsættelsen på stedet. Det kan blive meget dyrt, hvis nogen skal rejse ekstra for at eliminere kabelfejl", siger René Heiden, driftschef hos SUATEC, der beskriver en typisk installationsudfordring på internationale byggepladser. 

SUATEC GmbH med over 50 medarbejdere skaber automatiserings- og tekniske løsninger til proces- og anlægsteknologi. Dette omfatter også kontrolskabskonstruktion til producenten af specialmaskinen. "Maskinen er forbundet til et kabelledningsnet bestående af 50 individuelle kabler. Hvert kabel har yderligere 4 til 25 individuelle tråde, som derefter skal afisoleres, forsynes med kontakter og kables på stedet. Det er her, der sker fejl. Maskinproducenten ønskede at forhindre dette ved at forenkle kabelføringen ved at præfabrikere dem med stik", forklarer SAUTEC-værkstedslederen.

Guido Steenbock (HARTING, til venstre) og Rene Heiden (SUATEC, til højre) om det fælles projekt: Producenten af specialmaskiner ønskede at forenkle kabelføringen og levere sine systemer præmonteret med stik.
Monteringspladen i rustfrit stål er præmonteret af HARTING Customised Solutions (HCS) og kombinerer alle stik til kontrolskabet.
De overflademonterede huse til industristikkene er forbundet til et særligt printkort bag på monteringspladen ved hjælp af adaptere. Den erstatter en klemrække med 200 individuelle lavspændingskontakter. Lavspændingskablerne er nu tilsluttet direkte til printkortet.

Tilslutning af præmonterede kabelledningsnet direkte til kontrolskabet

Det store antal forbindelser og det deraf følgende høje antal stik fra hver maskine til kontrolskabet var en udfordring. SUATEC har i samarbejde med stikspecialisten HARTING udviklet en måde til at føre kabelledningsnettet direkte ind i kontrolskabet. Kontrolskabet er udstyret med et særligt printkort til dette formål. Den erstatter en klemrække med 200 individuelle lavspændingskontakter. Lavspændingskablerne er nu tilsluttet direkte til printkortet. Dette printkort leveres med præmonterede adaptere, der passer direkte ind i kontakterne på HARTING industristik. HARTING leverer også de præmonterede kabelledningsnet samt en rustfri stålplade med tilhørende overflademonterede huse til at rumme stikkene. Løsningen overflødiggør også grænsefladen på kontrolskabets væg og det meste af den interne ledningsføring.

"De specialudviklede, præmonterede kabler til kontrolskabet, den rustfrie stålplade, printpladen, stik og passende kabellængder til tilslutningerne i maskinen blev implementeret som et projekt hos HARTING. Sådanne skræddersyede løsninger er udviklet af en særlig afdeling, HARTING Customised Solutions (HCS). HCS har specialiseret sig i sådanne skræddersyede løsninger", forklarer Guido Steenbock, salgsingeniør hos HARTING.

Der blev afholdt indledende drøftelser om kontrolskabsprojektet mellem SUATEC, der fremstiller specialmaskiner, og HARTING's salgsafdeling. De tekniske krav samt specifikationerne for komponenterne blev derefter afklaret sammen med projekteringsafdelingen i HCS, koncepter blev diskuteret, prøver blev produceret og til sidst blev en pilotserie med prototyper afprøvet. Efter frigivelsen blev de endelige elektriske og EMC-afprøvninger udført.

"Takket være HARTING-løsningen er alt forberedt til montering på stedet. Montering af kablerne er ikke længere kompliceret. Dette reducerer monteringstiden med mindst 30 procent", udtaler René Heiden, fabrikschef hos SUATEC, der angiver fordelene.

Installationstiden er reduceret med mere end 30 procent

For producenten af specialmaskinen er de præmonterede kabelledningsnet med de monterede stik en vigtig fordel. Ved at overflødiggøre en klemrække og den direkte tilslutning til en printplade behøver 200 kontakter ikke længere at blive tilsluttet individuelt. Kablerne kan seriefremstilles og er allerede udstyret med tilsluttede stik. "Alt er således forberedt til montering på stedet. Montering af kablerne er ikke længere kompliceret. Dette reducerer monteringstiden med mindst 30 procent", udtaler fabrikschefen hos SUATEC, der angiver fordelene. Fabrikschefen nævner den ensartede kvalitet, som den standardiserede og kvalitetssikrede løsning giver, som en yderligere fordel. Dette forhindrer kabelfejl og sparer tid og penge. 

"Producenten af specialmaskiner anser det for vigtigt, at både kabelmontering og stik samt komponenter såsom rustfri stålplader og printplader kommer fra én kilde. Alle komponenter blev matchet og afprøvet af HCS," tilføjer Guido Steenbock fra HARTING. René Heiden fra SUATEC finder det tætte samarbejde vigtigt: "Vi arbejder meget tæt og gnidningsløst sammen med HARTING for at sikre, at maskinerne leveres til tiden. Der har ikke engang været et eneste tilfælde, hvor vi ikke har været i stand til at løse problemerne hurtigt og tilfredsstillende".