Výrobce speciálních strojů zjednodušuje instalaci rozváděčů

Pokud se systémy již nebudou dodávat s volnými konci kabelů, jak je dnes obvyklé, výrobci strojů mohou ušetřit spoustu času a úsilí. Celosvětově působící výrobce speciálních strojů pro farmaceutický průmysl proto své stroje vybavuje předem osazenými kabelovými svazky, které se pomocí konektorů přímo připojí k rozváděči. Zabrání tak chybám při zapojování a zkrátí dobu instalace o víc než 30 procent. 

„Přes 80 procent speciálních strojů je určeno pro vývoz. Pro jejich instalaci a uvedení do provozu však na pracovišti často chybějí kvalifikovaní pracovníci. Zbytečné výjezdy techniků kvůli odstraňování závad na elektroinstalaci mohou být velmi nákladné,“ říká René Heiden, vedoucí provozu ve společnosti SUATEC, který popisuje typickou výzvu při instalaci v různých zemích. 

Společnost SUATEC GmbH s víc než 50 zaměstnanci vytváří automatizační a konstrukční řešení pro zpracovatelská a výrobní zařízení. Patří mezi ně i výroba rozváděčů pro výrobce speciálních strojů. „Tento stroj je připojen ke kabelovému svazku složenému z 50 jednotlivých kabelů. Každý kabel obsahuje 4–25 jednotlivých vodičů, které je nutné na místě instalace odizolovat, opatřit kontakty a zapojit. Právě při tom často dochází k chybám. Výrobce strojů tomu chtěl předejít zjednodušením kabeláže, tedy tím, že na ni předem osadí konektory,“ vysvětluje vedoucí provozu ze společnosti SUATEC.

Guido Steenbock (HARTING, vlevo) a René Heiden (SUATEC, vpravo) u společného projektu: Výrobce speciálních strojů chtěl zjednodušit kabeláž a dodávat své systémy s předem osazenými konektory.
Montážní deska z nerezové oceli je předem osazena divizí HARTING Customised Solutions (HCS) a obsahuje veškeré konektory pro instalaci do rozváděčů.
Přisazená pouzdra průmyslových konektorů jsou pomocí adaptérů připojena ke speciální desce plošných spojů na zadní straně montážní desky. Nahrazuje svorkovnici s 200 jednotlivými nízkonapěťovými kontakty. Nízkonapěťové kabely se připojují přímo k desce plošných spojů.

Přímé zapojení předem osazených kabelových svazků do rozváděče

Velký počet propojení a z toho plynoucí vysoký počet konektorů od každého stroje k rozvaděči představoval výzvu. Řešení, které společnost SUATEC vyvinula ve spolupráci se specialistou na konektory HARTING, spočívá v zavedení kabelových svazků přímo do rozváděče. Rozvaděč je za tímto účelem vybaven speciální deskou plošných spojů. Nahrazuje svorkovnici s 200 jednotlivými nízkonapěťovými kontakty. Nízkonapěťové kabely se připojují přímo k desce plošných spojů. Deska se dodává s předem osazenými adaptéry pro přímé vytvoření kontaktu s průmyslovými konektory HARTING. Společnost HARTING dodává také předem osazené kabelové svazky a nerezovou desku s příslušnými přisazenými pouzdry pro instalaci konektorů. Toto řešení odbourává nutnost rozhraní na stěně rozváděče a také eliminuje většinu vnitřního zapojení.

„V rámci projektu byly ve společnosti HARTING speciálně vyvinuty předem osazené kabely pro rozváděč, deska z nerezové oceli, deska plošných spojů, konektory a kabely vhodné délky pro propojení v zařízení. Tato řešení na míru vyvíjí speciální divize HARTING Customised Solutions (HCS),“ vysvětluje Guido Steenbock, obchodní inženýr společnosti HARTING.

Předběžná jednání o projektu rozváděče proběhla mezi výrobcem speciálních strojů SUATEC a prodejním oddělením společnosti HARTING. Technické požadavky a specifikace komponentů byly následně vyjasněny s oddělením projektového vývoje divize HCS. Pak byly projednány koncepty, vyrobeny vzorky a nakonec otestována pilotní série s prototypy. Po jejím schválení proběhly závěrečné elektrické zkoušky a zkoušky elektromagnetické kompatibility.

„Díky řešení HARTING je vše připraveno k montáži na místě instalace. Odpadá nutnost náročného osazování kabelů. To zkracuje dobu montáže nejméně o 30 procent,“ vyjmenovává výhody René Heiden, provozní vedoucí ze společnosti SUATEC.

Zkrácení doby instalace o víc než 30 procent

Pro výrobce speciálních strojů představují kabelové svazky, které jsou předem osazeny konektory, důležitou výhodu. Díky vyloučení svorkovnice a přímému připojení k desce plošných spojů není nutné jednotlivě zapojovat všech 200 kontaktů. Kabely je možné vyrábět sériově a přímo je opatřovat připojenými konektory. „Všechno je tak připraveno k montáži na místě instalace. Odpadá nutnost náročného osazování kabelů. To zkracuje dobu montáže nejméně o 30 procent,“ vyjmenovává výhody provozní vedoucí ze společnosti SUATEC. Jako další přednost uvádí konzistentní jakost, která je důsledkem standardizovaného řešení podléhajícího systému řízení kvality. Díky tomu je možné předejít chybám v zapojení a ušetřit čas a peníze. 

„Pro výrobce speciálních strojů je důležité, aby kabelové svazky a konektory i součásti, jako jsou nerezové desky a desky plošných spojů, pocházely z jednoho zdroje. Všechny součásti sladila a otestovala divize HCS,“ dodává Guido Steenbock ze společnosti HARTING. René Heiden ze společnosti SUATEC považuje za důležitou úzkou spolupráci: „Úzká a hladká spolupráce se společností HARTING zaručuje včasné dodání strojů. Ani jednou se nestalo, že bychom nebyli schopni rychle a uspokojivě vyřešit vzniklé problémy.“