IP-skydd (kontaktskydd, damm, vatten)

Kontaktdonets chassihus, tätning och låsmekanism skyddar anslutningen från extern påverkan, t.ex. mekaniska stötar, främmande föremål, fukt, damm, vatten och andra vätskor, t.ex. rengörings- och kylmedel, oljor, m.m. Chassihusets skyddsklass förklaras i IEC 60 529, DIN EN 60 529, standarder som kategoriserar kapslingar mot främmande föremål och vatten. Tabellen nedan visar de olika skyddsgraderna.

Första indexnumret (skydd mot främmande föremål)

Andra indexnumret (vattenskydd)

Inget skydd (inget skydd mot oavsiktlig kontakt, inget skydd mot främmande föremål)
Inget skydd mot vatten
Skydd mot stora främmande föremål (Ø > 50 mm), skydd mot kontakt med stor yta med handen
Droppsäker (skydd mot vertikala vattendroppar)
Skydd mot mellanstora främmande föremål (Ø > 12 mm), skydd mot kontakt med fingrarna
Droppsäker (upp till 15° vinkel)
Skydd mot små fasta främmande föremål (Ø > 2,5 mm), skydd mot verktyg, ledare och liknande objekt med Ø > 2,5 mm
Spraysäker (skydd mot diagonala vattendroppar (upp till 60° vinkel))
Skydd mot kornformade främmande föremål (som 3 dock Ø > 1 mm)
Skydd mot stänkvatten (skydd mot stänkvatten från alla riktningar)
Skydd mot skadliga dammansamlingar (heltäckande skydd mot kontakt, skydd mot invändiga skadliga dammansamlingar)
Sköljhärdig (skydd mot vatten – ur ett munstycke – från alla håll)
Skydd mot inträngande damm (heltäckande skydd mot kontakt. Skydd mot dammgenomträngning)
Kraftigt sköljhärdig (skydd mot kraftigt vatten – ur ett munstycke – från alla håll)


 

Skydd mot tillfällig doppning


 

Skydd mot vattentryck


 

Skyddad mot vatten från högtrycks-/ångtryckstvätt

Beskrivning enligt IEC 60529, IPX9K enl ISO 20653

Mer information