IP koruması (kontak koruması, toz, su)

Konnektörün gövdesi, conta ve sızdırmazlık mekanizması konnektörü mekanik şoklar, yabancı maddeler, nem, toz, su veya temizlik ve soğutma maddeleri gibi sıvılar, yağ, vb. maddelerden korur. Gövdenin sunduğu koruma sınıfı, IEC 60 529, DIN EN 60 529, yabancı madde ve suya karşı korumaya göre gövdeleri kategorilere ayıran standartlarda açıklanmaktadır. Aşağıdaki tabloda farklı koruma sınıfları gösterilmiştir.

Birinci İndeks Rakamı (Yabancı maddelere karşı koruma)

İkinci İndeks Rakamı (Suya karşı koruma)

Korumasız (Kazara temasa karşı koruma yok, katı yabancı maddelere karşı koruma yok)
Suya karşı korumasız
Büyük yabancı cisimlere karşı koruma (Ø> 50 mm), El ile geniş bir alana temas etmesine karşı koruma
Damlamaya dayanıklı (Düşey su damlalarına karşı korumalı)
Orta boy yabancı maddelere (Ø > 12 mm) karşı korumalı, Parmak ile temasa karşı korumalı
Damlamaya dayanıklı (15° açıya kadar)
Küçük katı yabancı maddelere (Ø > 2,5 mm) karşı korumalı, Ø > 2,5 mm olan aletlere, tellere veya benzeri nesnelere karşı korumalı
Püskürtmeye dayanıklı (Çapraz su damlalarına karşı korumalı ( 60° açıya kadar))
Tane biçimli yabancı maddelere karşı korumalı (3 gibi ancak Ø > 1 mm)
Sıçramaya karşı dayanıklı (Her yönden sıçrayan suya karşı korumalı)
Zararlı toz birikintilerine karşı korumalı (Temasa karşı tam korumalı, içeride zararlı toz birikintilerine karşı korumalı)
Hortuma karşı dayanıklı (Bir hortum başlığından her yönden gelen suya karşı korumalı)
Toz girişine karşı koruma (Temasa karşı tam koruma. Toz girmesine karşı koruma)
Güçlü hortuma karşı dayanıklı (Bir hortum başlığından her yönden gelen güçlü suya karşı korumalı)


 

Geçici suya batırmaya karşı korumalı


 

Su basıncına karşı korumalı


 

Yüksek basınçlı / buharlı jet temizleme makinelerinden suya karşı korumalı

Tarifler IEC 60529'a, IPX9K ISO 20653'e göredir

Daha fazla bilgi