Stupeň krytí IP (ochrana proti nebezpečnému dotyku, prachu, vodě)

Kryt, těsnění a zajišťovací mechanismus konektoru chrání připojení před vnějšími vlivy, jako jsou mechanické nárazy, cizí tělesa, vlhkost, prach, voda nebo jiné kapaliny, například čisticí prostředky a chladicí kapaliny, oleje atd. Stupeň krytí poskytovaný konektorem je definován v normách IEC 60 529 a DIN EN 60 529, které klasifikují kryty podle jejich ochrany proti cizím tělesům a vodě. Různé stupně krytí jsou uvedeny v následující tabulce.

První charakteristická číslice (ochrana před vniknutím cizích pevných těles)

Druhá charakteristická číslice (ochrana před vniknutím vody)

Nechráněno (žádná ochrana před dotykem nebezpečných částí, žádná ochrana před vniknutím cizích pevných těles)
Nechráněno před vniknutím vody
Chráněno před vniknutím velkých cizích pevných těles (Ø > 50 mm), chráněno před dotykem nebezpečných částí hřbetem ruky
Chráněno proti svisle padajícím vodním kapkám
Chráněno před vniknutím středně velkých cizích pevných těles (Ø > 12 mm), chráněno před dotykem nebezpečných částí prstem
Chráněno proti svisle padajícím vodním kapkám při náklonu krytu maximálně 15°
Chráněno před vniknutím malých cizích pevných těles (Ø > 2,5 mm), chráněno před dotykem nebezpečných částí nástrojem, vodiči nebo podobnými předměty s Ø > 2,5 mm
Chráněno proti kropení vodou (pod úhlem až do 60°)
Chráněno před vniknutím cizích těles v podobě částic (jako 3, ale Ø > 1 mm)
Chráněno proti stříkající vodě (z jakéhokoli směru)
Chráněno proti škodlivému usazování prachu (plná ochrana před dotykem nebezpečných částí, ochrana proti škodlivému usazování prachu ve vnitřním prostoru)
Chráněno proti tryskající vodě (z libovolného směru)
Prachotěsné (naprostá ochrana před dotykem nebezpečných částí. Chráněno proti vniknutí prachu)
Chráněno proti intenzivně tryskající vodě (z libovolného směru)


 

Chráněno před účinky dočasného ponoření do vody


 

Chráněno před účinky trvalého ponoření do vody


 

Chráněno proti tryskající vysokotlaké vodě / vysokotlakým parním čističům

Popis podle normy IEC 60529, IPX9K podle ISO 20653

Další informace