IP-beskyttelse (kontaktbeskyttelse, støv, vand)

Konnektorens hus, tætning og låsemekanisme beskytter tilslutningen mod ydre påvirkninger såsom mekaniske stød, fremmedlegemer, fugtighed, støv vand eller andre væsker såsom rengørings- og kølemidler, olier osv. Beskyttelsesgraden, som huset giver, er forklaret i IEC 60 529, DIN EN 60 529, standarder, der er kategoriserer kabinetter i henhold til beskyttelse mod fremmedlegemer og vand. Følgende tabel viser de forskellige beskyttelsesgrader.

Første indekstal (beskyttelse mod fremmedlegemer)

Andet indekstal (beskyttelse mod vand)

Ingen beskyttelse (ingen beskyttelse mod utilsigtet kontakt, ingen beskyttelse mod faste fremmedlegemer)
Ingen beskyttelse mod vand
Beskyttelse mod store fremmedlegemer (Ø > 50 mm), beskyttelse mod kontakt med store områder ved håndkraft
Dryptæt (beskyttelse mod lodrette vanddråber)
Beskyttelse mod mellemstore fremmedlegemer (Ø > 12 mm), beskyttelse mod kontakt med fingrene
Dryptæt (op til en vinkel på 15°)
Beskyttelse mod små faste fremmedlegemer (Ø > 2,5 mm), beskyttelse mod værktøj, ledninger eller lignende genstande med Ø > 2,5 mm
Stråletæt (beskyttelse mod diagonale vanddråber (op til en 60° vinkel))
Beskyttelse mod kornformede fremmedlegemer (som 3 dog Ø > 1 mm)
Stænktæt (beskyttelse mod vandstænk fra alle retninger)
Beskyttelse mod skadelige støvaflejringer (fuld beskyttelse mod kontakt, beskyttelse mod indvendige skadelige støvaflejringer)
Stråletæt (beskyttelse mod vand - ud af en dyse - fra alle retninger)
Beskyttelse mod indtrængen af støv (total beskyttelse mod kontakt. Beskyttelse mod indtrængen af støv)
Stærk stråletæt (beskyttelse mod stærkt vand - ud af en dyse - fra alle retninger)


 

Beskyttet mod midlertidig nedsænkning


 

Beskyttet mod vandtryk


 

Beskyttet mod vand fra højtryksrensere/damprensere

Beskrivelse i henhold til IEC 60529, IPX9K iht. ISO 20653

Yderligere oplysninger