Ochrona IP (ochrona styków, pył, woda)

Obudowa gniazda złącza, uszczelnienie i mechanizm zamykający chronią połączenie przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak wstrząsy mechaniczne, ciała obce, wilgoć, pył, woda lub inne płyny, jak środki do czyszczenia, chłodzące, oleje itp. Stopień ochrony obudowy gniazda objaśniony jest w normach IEC 60 529, DIN EN 60 529, które klasyfikują obudowy, zgodnie z zapewnianą ochroną przed ciałami obcymi i wodą. W poniższej tabeli zestawione są różne stopnie ochrony.

Pierwsza cyfra charakterystyczna (ochrona przed ciałami obcymi)

Druga cyfra charakterystyczna (ochrona przed wodą)

Bez ochrony (bez ochrony przed niezamierzonym kontaktem, bez ochrony przed ciałami obcymi w stanie stałym)
Bez ochrony przed wodą
Ochrona przed dużymi stałymi ciałami obcymi (Ø > 50 mm), ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych wierzchem dłoni
Ochrona przed kroplami (ochrona przed padającymi kroplami wody)
Ochrona przed średnimi stałymi ciałami obcymi (Ø > 12 mm), ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych palcem
Ochrona przed kroplami (do wychylenia o 15°)
Ochrona przed małymi stałymi ciałami obcymi (Ø > 2,5 mm), ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych narzędziem, przewodem lub podobnym obiektem o Ø > 2,5 mm
Ochrona przed rozpyloną wodą (ochrona przed natryskiwaniem wodą pod dowolnym kątem do 60° od pionu z każdej strony)
Ochrona przed obcymi ciałami stałymi w formie granulatu (jak 3, ale Ø > 1 mm)
Ochrona przed bryzgami (ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku)
Ochrona przed osadami pyłu mogącymi powodować urazy (pełna ochrona przed kontaktem, ochrona przed wewnętrznymi osadami pyłowymi)
Ochrona przed strugą wody (ochrona przed strumieniem wody z dyszy lanym z dowolnej strony)
Ochrona pyłoszczelna (całkowita ochrona przed kontaktem. Ochrona przed wnikaniem pyłu)
Ochrona przed silną strugą wody (ochrona przed silnym strumieniem wody z dyszy lanym z dowolnej strony)


 

Ochrona przed krótkotrwałym zanurzeniem


 

Ochrona przed wodą pod ciśnieniem


 

Ochrona przed strumieniem wody z myjki ciśnieniowej/parowej

Opis zgodny z IEC 60529, IPX9K wg ISO 20653

Informacje dodatkowe