Products & Solutions

Han-Yellock® – Från energiförsörjning till dataöverföring

Han-Yellock® är flexibelt, innebär en optimal säkerhet och stabilitet, avlastar högkomplexa tekniska komponenter, t.ex. kopplingsskåp och behöver praktiskt taget inga verktyg vid installationen.

Han-Yellock® är ett heltäckande koncept som ger mer än bara de aktuella komponenterna då det ger lösningar för installationsmaterial och chassihusetikettering och ett verktyg för att tillverka plåtutskärningarna.

Det är inte kopplingskompatibelt med de kända Han A® eller Han® B underinstallationerna. Utöver att den är ett chassihus i nya mått så ingår även tre olika kontaktinsatssystem.

Den nya konstruktionen är ett resultat av funktionalitet – Han-Yellock® innebär förbindningsteknik som anpassar ytorna till funktionerna. Konstruktionen är lika funktionell som det yttre är elegant.

HARTING Han-Yellock®

Kataloger, broschyrer, flyers

Han-Yellock® i eKatalogen