Products & Solutions

Han-Modular® Flexbox – nästa dimension inom modularitet

Modulära byggblocksystem för konfiguration av chassihus som exakt uppfyller kundens behov.

Den flexibla och tillförlitliga försörjningen för snabba komponenter som förflyttar sig linjärt i maskiner och system åstadkoms genom att använda energikedjor. Med Han-Modular® Flexbox tillhandahåller HARTING ett nytt gränssnitt i det modulära chassihuset i plast. Långa rörliga kabeldragningar för maskiner och maskinmodulinsatser är enklare att installera och underhålla.

Fast utbyte av energikedjor

Han-Modular® Flexbox gör det enkelt att dela in energikedjor i segment som är flexibla att hantera och enkla att byta ut. Därför går det lätt som en plätt att byta ut en energikedja. Dessutom kan kontaktdonet enkelt anpassas till energikedjans geometri vilket sparar avsevärt med utrymme.

Det modulära chassihuskonceptet ersätter den tidigare implementeringen som består av flera individuella anslutningar och tillhandahåller en individuell plug-in- och frånkopplingspunkt som en kompakt helhetslösning. Det förenklar konstruktions- och anslutningsarbetet, och det krävs mindre utrymme. Fästelement kan användas för att koppla ihop chassihusen i olika konstellationer. Som ett resultat kan höjden och bredden på gränssnittet designas flexibelt.

Byggblock för användarvänliga gränssnitt för energikedjor: Han-Modular Flexbox®.
Han-Modular® Flexboxar kan fästas på varandra med fästelement – identifierbara på motsatt sida på de två chassihusen till vänster. Målet är en enda koppling för flera användningar.

Uppfyller gällande normer och skydd mot miljöpåverkan

Chassihuset på Flexbox’s och andra komponenter är tillverkade av högprestandaplast och uppfyller med tillämpliga normer gällande brandskydd och hållfasthet gentemot miljöpåverkan.

Tätningarna på kabeltätningarna är konstruerade för enkel hantering och finns tillgängliga för kabeldiametrar från 4 till 24 mm. Systemet är omslutet av en integrerad dragavlastning som kan motstå krafter på över 150 Newton. Flexbox är en fristående lösning som stoltserar med alla funktioner på chassihus för industriella kontaktdon.

Anslutningarna i Han-Modular® Flexbox är skyddade mot miljöpåverkan från t.ex. vatten och damm. Skruvlås med olika konstruktioner säkerställer täthet.

Han-Modular® Flexbox - Modular connector for energy chains

Modularitet även inne i chassihuset

HARTING har lyckats fortsätta med modulariteten även inuti chassihuset. Nästan hela Han-Modular®-portföljen – som innehåller över 100 modulinsatser för att överföra kraft, signaler och data, samt tryckluft och fiberoptiksignaler – kan användas i Flexbox.

Det resulterar i praktiskt tagit oändliga kombinationsmöjligheter för implementering av rätt gränssnitt för alla möjliga tillämpningar. En fästram i plast gör att Han-Modular®-modulinsatser kan integreras i Flexbox. För tillfället går det maximalt att passa in fyra modulinsatser i en ram.

Våra kunders kommentarer:

Interview - Jörn Reifschläger, European XFEL

Kataloger, broschyrer, flyers

Upplev den kommande dimensionen inom modularitet.