Konstruktionen hos ett industriellt kontaktdon

Schematisk representation

Ett komplett industriellt kontaktdon består av följande individuella komponenter:

 • Kabelförskruvning
 • Kabelkåpor
 • Hankontaktinsats
 • Honkontaktinsats
 • Chassihus
 • Tillbehör

Med vår Online-konfigurator kan du själv konfigurera och hantera dina individuella industriella kontaktdon.

Schema över ett industriellr kontaktdon

Mer information

Kabelförskruvning

 • Universella kabelförskruvningar
 • Specialkabelklämma med dragavlastning, klockformade införingar på kabelpassningen och förvridningsskydd
 • Kabelförskruvning med vanlig eller multipel tätning
 • Stort utbud av tillbehör


Kabelkåpor

 • Låg eller hög konstruktion kabelingång upptill eller på sidan för kabelingång 1 eller 2 låsbyglar


Hankontaktinsats med

 • Skruvförbindning eller krimpkontakt (beställ kontakter separat) eller burklämsförbindning


Honkontaktinsats med

 • Skruvförbindning eller krimpkontakt (beställ kontakter separat) eller burklämsförbindning


Chassihus

 • Chassihus (skiljeväggsmontering): med eller utan termoplast- eller metallkåpor, 1 eller 2 låsbyglar
 • Chassihus (ytmontering): låg eller hög konstruktion med eller utan termoplast- eller metallkåpor, 1 eller 2 låsbyglar, 1 eller 2 kabelingångar
 • Kabelkåpa (kabel till kabel): låg eller hög konstruktion för kabel-till-kabel-förbindningar


Tillbehör

 • Skyddskåpor finns
 • Kod- och styrstift för kodning
 • Fästskruvar för specialkontaktinsatser för användning utan kabelkåpor eller chassihus
 • Etikett enligt CSA-godkännande