Konstrukce průmyslového konektoru

Schematické znázornění

Kompletní průmyslový konektor sestává z následujících jednotlivých součástí:

 • Kabelová vývodka
 • Horní část krytu
 • Vložka s kolíky
 • Vložka s dutinkami
 • Dolní část krytu
 • Příslušenství

V našem online konfigurátoru můžete sami konfigurovat, ukládat a spravovat individuální průmyslové konektory.

Schéma průmyslového konektoru

Další informace

Kabelová vývodka

 • Univerzální kabelové vývodky
 • Speciální vývodka s odlehčením tahu, spojkou s rozšířením otvoru na výstupu a ochranou proti kroucení
 • Kabelová vývodka s normálním nebo vícenásobným těsněním
 • Široké spektrum příslušenství


Horní část krytu

 • Nízké nebo vysoké provedení, přímý nebo boční kabelový vstup, 1 nebo 2 zajišťovací páčky


Vložka s kolíky

 • Šroubové či krimpované připojení (kontakty objednávejte zvlášť) nebo svorka s klecovou pružinou


Vložka s dutinkami

 • Šroubové či krimpované připojení (kontakty objednávejte zvlášť) nebo svorka s klecovou pružinou


Dolní část krytu

 • Kryt (pro montáž do panelu): S termoplastovou či kovovou krytkou nebo bez krytky, 1 nebo 2 zajišťovací páčky
 • Kryt (pro montáž na povrch): Nízké nebo vysoké provedení, s termoplastovou či kovovou krytkou nebo bez krytky, 1 nebo 2 zajišťovací páčky, 1 nebo 2 kabelové vstupy
 • Dolní část krytu (kabel–kabel): Nízké nebo vysoké provedení pro propojení kabelů


Příslušenství

 • Ochranná víčka
 • Kódovací a vodicí kolíky pro kódování
 • Speciální šrouby k upevnění vložek pro použití bez krytů
 • Štítek podle schválení CSA