Products & Solutions

Han-Smart® – Intelligens i kontaktdonet

Kontaktdon med specialfunktioner kan användas i många olika tillämpningar, t.ex. maskinidentifiering, energimätning och överspänningsskydd.

Intelligens i kontaktdonet – det är strategin för Han-Smart®. HARTING kombinerar en mångårig expertis inom konnektivitet med avancerad teknik för att utöka portföljen av etablerade HARTING-kontaktdon. Produkterna som används inom smarta industritillämpningar måste klara av de nya kraven på dynamik och mångsidighet. Tillverkningen kan göras kostnadseffektivare genom att förstärka kommunikation och uppkoppling.

Smarta tjänster gör att kunden kan minimera nedtid på anläggningen. Kontaktdon med specialfunktioner kan inte bara ta emot data, utan även processa och skicka vidare data till andra system. De kan användas i många olika tillämpningar, t.ex. maskinidentifiering, energimätningar och överspänningsskydd.

Skydd för känsliga elektroniska komponenter

Modulinsats för överspänningsskydd

Ett företags lönsamhet beror på förmågan att minimera nedtider på anläggningar och maskiner. Oförutsedda driftavbrott, t.ex. p.g.a. försummelse, brand eller överspänning innebär avsevärda kostnader. Kostnaderna som kommer av nedtider kan växa snabbt, de beror på tillämpningen, vilken industri, och storlek på företaget.. Enligt en studie i F&B-sektorn resulterar oförutsedda driftavbrott kostnader på ungefär 5 500 till 11 500 USD i timmen i snitt (källa: http://www.videojet.de). (källa: http://www.videojet.de). Då en maskin slutar fungera i fordonsbranschen blir den resulterande kostnaden upp till 22 000 USD i minuten (källa: http://www.it-production.com).

Överspänningsskydd integrerat i kontaktdonet

Överspänningsskydd för elektroniska komponenter behöver ofta separata, externa lösningar som kräver mer utrymme och installationsarbete. Den nya Han® modulinsatsen för överspänningsskydd i Han-Modular®-serien kompletterar med överspänningsskydd i kontaktdonet vilket förenklar systemintegreringen avsevärt. Installationen är snabb och enkel. Modulinsatsen ingår normalt redan i den grundläggande konfigurationen hos det kontaktdon som används.

Modulinsats för överspänningsskydd i eKatalogen

Identifiering av anläggningskomponenter

CAN ID Modulinsats

Modulärt konstruerad tillverkningsutrustning blir allt viktigare p.g.a. den ökande flexibiliteten inom industriell tillverkning. Att lägga till sådan utrustning till redan existerande anläggningar ska vara en intuitiv plug-and-play-process. Många matningscykler är ett krav i smarta fabriker, då maskiner, modulinsatser och verktyg återkommande måste bytas ut. Fel på kopplingen kan resultera i avsevärda förluster i tid och pengar.

ID-modulinsatsen är integrerad i maskiner som använder kopplingsbara drivsystem, standardenheter och/eller andra komponenter, vilket gör att den kan avgöra om alla komponenter är anslutna vid korrekt position. Felkällor registreras snabbt, en felkonfiguration kan undvikas från start.

Då den kombineras med HARTING IIC MICA® öppnas flera möjligheter: information om anläggningskomponenter (t.ex. tillverkningsår, revisionsstatus och andra komponentparametrar) kan lagras i IT-modulinsatsen och tillhandahållas för en tillämpnings förutsedda underhåll.

CAN ID Modulinsats i eKatalogen

Ethernet-nätverksbyggande med kontaktdon

Tillverkningsprocesser blir allt mer modulariserade och mer flexibla. Kraftfulla, hållbara förbindningar som kan förse maskinkomponenter med data, signaler och kraft är avgörande för dessa processer. Han-Modular® har etablerats som marknadsstandarden för modulära kontaktdon. Helt nya möjligheter ges då de integrerar elektroniska komponenter.

Fler Ethernet-enheter

För framtidssäkrade anläggningar med den senaste tekniken ökar antalet enheter som behöver Ethernet-försörjning hela tiden. T.ex. så har industriell bildbearbetning blivit en grundläggande teknik i moderna tillverkningsprocesser. För att den här tekniken ska bli sömlöst integrerad i industriella tillverkningssystem måste en smart och stabil försörjning av kraft och data vara tillgänglig.

Han-Smart® Ethernet-switch

Gränssnitten spelar en avgörande roll här. Maskinkomponenterna är anslutna med kontaktdon på alla nivåer i tillverkningsprocessen. Även kopplingsfunktioner hittar sin plats inuti dessa kontaktdon. Det gör det möjligt att installera nätverksnoder närmare i fält och på plats. Efterföljande installationsarbete när nya Ethernet-enheter ska läggas till blir avsevärt enklare.

Han-Modular® Ethernet-switch i eKatalogen

Kataloger, broschyrer, informationsblad