Products & Solutions

Han-Smart® – inteligence v konektoru

Konektory s doplňkovými funkcemi se uplatní v mnoha různých aplikacích, jako jsou identifikace strojů, měření energie nebo přepěťová ochrana.

Inteligence v konektoru – to je myšlenka, na které stojí konektory Han-Smart®. Společnost HARTING spojuje dlouholeté zkušenosti v oblasti konektivity s technologií budoucnosti a rozšiřuje portfolio osvědčených konektorů HARTING. Produkty, které se budou používat v inteligentních průmyslových aplikacích, musejí splňovat nové požadavky na dynamiku a všestrannost. Posílením komunikace a propojením v síti lze zvýšit nákladovou efektivitu výroby.

Chytré služby umožňují zákazníkům minimalizovat prostoje zařízení. Konektory s doplňkovými funkcemi dokážou data nejen přijímat, ale také je zpracovávat a předávat dalším systémům. Uplatní se v mnoha různých aplikacích, jako jsou identifikace strojů, měření energie nebo přepěťová ochrana.

Ochrana citlivých elektronických komponentů

Modul přepěťové ochrany

Ziskovost společnosti závisí na její schopnosti minimalizovat prostoje zařízení a strojů. Neplánované výpadky, způsobené například nedbalostí, požárem nebo přepětím, mají za následek značné náklady. Náklady spojené s odstávkami mohou rychle narůstat, neboť závisejí na aplikaci, konkrétním odvětví a velikosti společnosti. Podle studie provedené v potravinářském a nápojovém průmyslu způsobují neplánované výpadky průměrné náklady ve výši 5 500 až 11 500 amerických dolarů za hodinu (zdroj: http://www.videojet.de). Při poruše stroje v automobilovém průmyslu mohou související náklady na odstávku činit až 22 000 amerických dolarů za minutu (zdroj: http://www.it-production.com).

Přepěťová ochrana integrovaná do konektoru

Přepěťová ochrana elektronických součástí často vyžaduje samostatná externí řešení, která potřebují víc prostoru a další instalační práce. Nový modul přepěťové ochrany řady Han-Modular® přidává přepěťovou ochranu do konektoru, což výrazně usnadňuje integraci do systému. Instalace je rychlá a snadná. Modul je zpravidla již součástí základní konfigurace použitých konektorů.

Modul přepěťové ochrany v elektronickém katalogu

Identifikace komponentů zařízení

CAN ID modul

Kvůli rostoucí flexibilitě průmyslové výroby jsou nezbytností modulárně konstruovaná výrobní zařízení. Rozšiřování stávajících systém o taková zařízení by mělo probíhat intuitivně metodou „plug & play“. V chytrých továrnách je zapotřebí víc spojovacích cyklů, protože stroje, moduly a nástroje je třeba často vyměňovat. Chybné připojení může mít za následek značné časové a finanční ztráty.

ID modul integrovaný do strojů, které používají pohony, pomocné přístroje nebo další komponenty připojené pomocí konektorů, pomáhá určit, zda jsou všechny komponenty připojeny na správném místě. Díky tomu lze rychle odhalit zdroje závad a hned od počátku tak vyloučit chybnou konfiguraci.

Kombinace s architekturou HARTING IIC MICA® otevírá další možnosti: Do ID modulu lze ukládat informace o komponentech zařízení (např. rok výroby, stav revize a další parametry) a následně je využívat k prediktivní údržbě aplikace.

CAN ID modul v elektronickém katalogu

Propojení v síti Ethernet pomocí konektoru

Výrobní procesy jsou stále modulárnější a flexibilnější. Vyžadují proto výkonná a odolná propojení, která dokážou strojním součástem dodávat data, signály a elektrickou energii. Jako tržní standard pro modulární konektory se etabloval systém Han-Modular®. Integrace elektronických komponentů otevírá zcela nové možnosti.

Rostoucí počet ethernetových zařízení

U moderních a perspektivních zařízení se neustále zvyšuje podíl přístrojů, které vyžadují připojení k síti Ethernet. Například průmyslové zpracování obrazu se stalo základní technologií dnešních výrobních procesů. Aby bylo možné tuto technologii bezproblémově integrovat do průmyslových výrobních systémů, musí být k dispozici inteligentní a spolehlivý přísun elektrické energie a dat.

Ethernetový switch Han-Modular®

Zásadní roli z tohoto hlediska hrají rozhraní. Komponenty strojů na všech úrovních výrobního procesu se připojují pomocí konektorů. V těchto konektorech se zároveň zabydluje funkce síťového switche. Díky tomu lze síťové uzly instalovat blíž k technologii a místu použití. Zároveň se snižuje náročnost následného přidávání dalších ethernetových zařízení.

Ethernetový switch Han-Modular® v elektronickém katalogu

Katalogy, brožury, letáky