Průmyslový konektorový modul chrání citlivou elektroniku

Vysoce automatizované výrobní závody vyžadují kromě energie a dat především spolehlivý a výkonný přenos signálů z měřicí, řídicí a regulační techniky. Krátké prostoje jsou rozhodujícím faktorem pro ziskovost výrobních závodů. Nepředvídatelné poruchy, např. v důsledku nedbalosti, požáru nebo přepětí, mohou vést k vysokým nákladům.

Společnost HARTING vyvinula do konektorů modul přepěťové ochrany, který chrání cennou elektroniku ve strojích a výrobních zařízeních před napěťovými špičkami.

Přepěťová ochrana v konektoru

Přepěťová ochrana elektronických součástí používaných pro měření, řízení a regulaci často vyžaduje samostatná řešení, která potřebují prostor a další instalační práce. Nový modul přepěťové ochrany řady Han-Modular® přináší přepěťovou ochranu do konektoru, což výrazně usnadňuje integraci. Instalace je rychlá a snadná. Modul je zpravidla již součástí základní konfigurace použitých konektorů.

Aby bylo možné aktivně chránit různé signály ve výrobních zařízeních, je třeba rozpoznat referenční potenciál signálních obvodů a zohlednit jej při výběru správných ochranných zařízení. Rozlišují se signály se společným referenčním potenciálem a samostatné signálové obvody: Pro oba typy signálů nabízí modul přepěťové ochrany vhodné řešení v rámci koncepce Han-Smart®.

Ochrana signálu zvyšuje dostupnost systému

Modul přepěťové ochrany využívá několik ochranných prvků, jako jsou plynové bleskojistky, supresorové diody a rezistory. Pokud dojde ke vzniku přepětí, kombinace komponentů zajistí koordinované vybití rušivé veličiny. Při správném použití snižují moduly přepěťové ochrany počet provozních poruch, prodlužují životnost a v konečném důsledku zvyšují dostupnost systému,

Uživatelé se mohou spolehnout na odborné znalosti společnosti HARTING a jejího partnera Dehn + Söhne, společnosti s více než 100 lety zkušeností v oblasti ochrany před bleskem a přepětím.

Získejte další informace o modulu přepěťové ochrany a koncepci Han-Smart®.

HARTING Han® – videa

HARTING Han® - Leading To Smart Technology
Han-Modular® - Industrial Transformation Begins Here

Katalogy, brožury, letáky