Industriell modulinsats med kontaktdon skyddar känslig elektronik

Förutom energi och data kräver högautomatiserade produktionsanläggningar framförallt en sak: tillförlitlig och kraftfull överföring av signaler från mät-, styr- och reglerteknik. Minimala nedtider är en avgörande faktor när det gäller produktionsanläggningars lönsamhet. Oförutsebara fel, t.ex. på grund av försummelse, brand eller överspänningar kan bli dyra.

HARTING har utvecklat en modulinsats med överspänningsskydd som kan sättas in i ett kontakdon och som skyddar värdefull elektronik i maskiner och produktionsfaciliteter mot risker på grund av transienta spänningar.

Överspänningsskydd i kontaktdonet

Skydd mot överspänning för elektroniska komponenter som används inom mätning, styrning och reglering kräver ofta separata lösningar som i sin tur tar plats och innebär extra installationsarbete. Den nya modulinsatsen med överspänningsskydd från Han-Modular® serien för in  överspänningsskyddet i kontaktdonet och förenklar därigenom integrationen avsevärt. Installationen är snabb och enkel. Som regel är modulinsatsen redan en del av den grunläggande konfigurationen hos det kontaktdon som används.

För att aktivt kunna skydda de olika signalerna i produktionssystem måste referenspotentialen för signalkretsar kunna upptäckas och beaktas vid valet av korrekta skyddsenheter. Det görs skillnad mellan signaler med en gemensam referenspotential och inbyggda signalkretsar: För båda signaltyperna erbjuder modulinsatsen med överspänningsskydd en lämplig lösning som en del av Han-Smart®-konceptet.

Signalskydd ökar systemtillgängligheten

Modulinsatsen med överspänningskydd använder flera skyddselement så som gasurladdningsrör, suppressordioder och resistorer. Om en överspänning uppstår säkerställer kombinationen av komponenter en koordinerad urladdning av störstorheten. När de används korrekt minskar moduler med  överspänningsskydd antalet driftstörningar, ökar livslängden och förlänger till sist anläggningens upptid.

Användare kan lita på expertisen från HARTING och vår partner Dehn + Söhne, ett företag med mer än 100 års erfarenhet av åsk- och överspänningsskydd.

Läs med om modulinsatser med överspänningsskydd och konceptet Han-Smart®

HARTING Han® – videor

HARTING Han® - Leading To Smart Technology
Han-Modular® - Industrial Transformation Begins Here

Kataloger, broschyrer, flyer