Ürün & Çözümler

Han-Smart® - Konnektörde Zeka

Ekstra fonksiyonlar içeren konnektörler makine tanımlama, enerji ölçümü ve aşırı gerilim koruma gibi pek çok farklı uygulamada kullanılabilir.

Konnektörde zeka - Han-Smart®'ın stratejisi. HARTING, köklü HARTING konnektör portföyünü genişletmek için yılların bağlantı tecrübesini ileri teknoloji ile birleştirir. Akıllı endüstri uygulamalarında kullanılacak ürünler, dinamiklik ve çok yönlülüğe yönelik yeni talepleri karşılamak zorundadır. İletişim ve ağ bağlantısını güçlendirerek üretim daha uygun maliyetli hale getirilebilir.

Akıllı hizmetler müşterinin, tesisin duruş sürelerini en alt düzeye indirmesini sağlar. Ekstra fonksiyonlar içeren konnektörler sadece veriyi almakla kalmaz, ilaveten veriyi işleyip diğer sistemlere aktarabilir. Makine tanımlama, enerji ölçümü ve aşırı gerilim koruma gibi pek çok farklı uygulamada kullanılabilir.

Hassas elektronik bileşenler için koruma

Aşırı gerilim koruma modülü

Bir firmanın kârlılığı, tesisleri ve makineleri için durma sürelerini en alt düzeye indirme kapasitesine bağlıdır. İhmal, yangın veya aşırı gerilim gibi plansız kesintiler, önemli maliyetleri ifade eder. Durma süreleri ile ilişkili maliyetler, hızla artabilir. Bu; maliyetlere, uygulamaya, ilgili sektöre ve firma ölçeğine bağlıdır. Yiyecek-içecek sektöründe yapılan bir çalışmaya göre plansız kesintiler ortalama olarak saatte yaklaşık 5.500 Amerikan Doları ila 11.500 Amerikan Doları maliyete yol açmaktadır (Kaynak: http://www.videojet.de). Otomotiv sektöründe bir makine bozulduğunda ilgili kesinti maliyeti dakikada 22.000 Amerikan Doları'na kadar çıkabilmektedir (Kaynak: http://www.it-production.com).

Konnektöre entegre aşırı gerilim koruması

Elektronik bileşenler için aşırı gerilim koruması genellikle, fazla yer ve kurulum işi talep eden ayrı, harici çözümler gerektirir. Han-Modular® serisinin yeni Han® Aşırı Gerilim Koruma Modülü, aşırı gerilim korumasını konnektörün içine ekleyerek sistem entegrasyon işlemini çok daha kolay hale getirir. Montaj hızlı ve kolaydır. Modül halihazırda kullanılan konektörlerin temel konfigürasyonuna da dahil edilmiştir.

e-Katalogda aşırı gerilim koruma modülü

Tesis bileşenlerini tanımlama

CAN ID Modülü

Endüstriyel üretimin artan esnekliği nedeniyle modüler şekilde tasarlanmış üretim ekipmanları gerekli hale gelmektedir. Bu tür ekipmanların mevcut tesislere eklenmesi, sezgisel bir tak-çalış işlemi şeklinde olmalıdır. Makineler, modüller ve araçlar sık sık değiştirilmek zorunda olduğundan akıllı fabrikalarda daha fazla takma-çıkarma döngüsü gerekir. Hatalı takma, önemli zaman ve gelir kayıplarına yol açabilir.

Tak-çıkar sürücüler, yardımcı cihazlar ve/veya başka bileşenler kullanan makinelere entegre edilen tanımlama modülü, tüm bileşenlerin doğru pozisyonda bağlanıp bağlanmadıklarını belirlemeye yardımcı olur. Hata kaynakları çabucak tespit edilir, böylece hatalı bir konfigürasyon daha en başından önlenebilir.

HARTING IIC MICA® ile birleştirildiğinde ilave imkânlar doğar: Tesis bileşenleri hakkında bilgi (ör. üretim yılı, revizyon durumu ve diğer bileşen parametreleri) ID modülüne kaydedilebilir ve bir uygulamanın öngörücü bakımı için sağlanabilir.

e-Katalogda CAN ID Modülü

Konnektör üzerinden Ethernet ağ bağlantısı

Üretim süreçleri giderek daha modüler ve daha esnek bir hal alıyor. Makine bileşenlerine veri, sinyal ve güç sağlayabilen güçlü, dayanıklı bağlantılar bu işlemler için şarttır. Han-Modular®, modüler konektörler için pazar standardı olarak kendini kanıtlamıştır. Elektronik bileşenlere entegrasyonlarıyla tamamen yeni imkânlara kapı açıldı.

 

Daha fazla Ethernet cihazı

Son teknoloji ürünü ileriye dönük tesisler için, Ethernet beslemesi gerektiren cihazların sayısı giderek artmaktadır. Örneğin, endüstriyel görüntü işleme, modern üretim süreçlerinde temel bir teknoloji haline geldi. Bu teknolojinin endüstriyel üretim sistemlerine sorunsuz bir şekilde entegre olması için, mevcut akıllı ve güvenilir bir güç ve veri kaynağı olması gerekir.

Han-Modular® Ethernet Switch

Arayüzler burada kritik rol oynar. Üretim süreçlerinin tüm düzeylerinde makine bileşenleri tak-çıkar konnektörlerle bağlanır. Bu konnektörlerin içinde switch fonksiyonu da kendine yer bulmaya başladı. Bu sayede ağ düğümlerini sahada ve yerinde daha yakın monte etmek mümkün hale gelir. Yeni Ethernet cihazları eklemeye yönelik sonraki kurulum çalışmaları önemli ölçüde azalır.

e-Katalogda Han-Modular® Ethernet Switch

Kataloglar, Broşürler, El İlanları