Spotkaj się z nami w dniach 24-26 listopada na SPS Connect

HARTING na SPS Connect

Obecna sytuacja stwarza nowe wyzwania dla jesiennych targów w 2020 roku. Niemniej, możemy się z Państwem skontaktować cyfrowo. Przekonaj się, jak silne relację pozwalają firmie HARTING wdrażać technologie przyszłości.

Łączność dla technologii przyszłości

Globalizacja, zmiany demograficzne i kwestie klimatyczne - te mega-trendy mają znaczący wpływ na przemysł. W przyszłości produkcja musi w większym stopniu koncentrować się na efektywności energetycznej i zrównoważonym rozwoju. Zapewniamy łączność, aby sprostać tym wyzwaniom - łączność dla przyszłych technologii!

Spotkajmy się na SPS Connect. Nie możemy się doczekać!

#whatwewouldhaveshown

Interfejsy zdecentralizowanego magazynu energii

Oprócz sprawdzonego rozwiązania do łączenia "na ślepo" z ramką dokującą Han-Modular® w tylnej części szaf energetycznych firma HARTING oferuje teraz również rozwiązanie do okablowania przedniego systemów magazynowania energii z wykorzystaniem nowego złącza Han® S. Nowa seria złączy oferuje użytkownikom wyjątkowe bezpieczeństwo, ponieważ konstrukcja spełnia wszystkie wymagania techniczne, jak również jest zgodna z nowym standardem UL 4128 dla stacjonarnych systemów magazynowania energii. Dzięki temu złącze Han® S spełnia najwyższe standardy, których wymagają rynki. Zarówno sprawdzone rozwiązanie Han-Modular® jak i Han® S mogą być dostarczone ze wstępnie zmontowanymi przewodami, w zależności od specyfikacji klienta.

Produkcja prądu stałego obniża koszty energii

Przyjazna środowisku e-mobilność i energia odnawialna idą ze sobą w parze. Duża część energii odnawialnej i technologii magazynowania jest zdominowana przez prąd stały. W połączeniu z działaniami mającymi na celu odzysk energii, rozwój odnawialnych źródeł energii prowadzi do ogólnego zmniejszenia zużycia energii z sieci prądu przemiennego. Przedsiębiorstwa przemysłowe wykorzystujące produkcję prądu stałego oszczędzają na kosztach energii i przyczyniają się do realizacji celów w zakresie emisji CO2.

Rack do magazynowania energii przy ładowaniu akumulatorów skuterów elektrycznych.

Systemy magazynowania energii mogą również zmniejszać szczyty zużycia energii, co z kolei obniża koszty. W tych częściach świata, gdzie częściej występują awarie zasilania, infrastruktura prądu stałego z urządzeniami do magazynowania energii umożliwia również obchodzenie awarii. W związku z tym HARTING uczestniczy we wspólnym projekcie DC-INDUSTRY, w którym udział bierze około 40 partnerów przemysłowych. Firma koncentruje się na obszarach ogólnego projektowania, zarządzania energią i środków ochronnych. Konkretne tematy to złącza do zasilaczy prądu stałego, selektywność, monitorowanie izolacji oraz zachowanie materiałów izolacyjnych podczas starzenia. Na podstawie prac w ramach projektu współpracy zostaną określone kluczowe wymogi dotyczące przyszłych interfejsów.

Zaawansowana modularyzacja i miniaturyzacja sieci Ethernet w postaci sterowników IIoT

IIoT wpływa również na postęp w zakresie transformacji produkcji przemysłowej. Na poziomie automatyzacji fabryk systemy analogowe są szybko zastępowane przez systemy cyfrowe. Dane są generowane w coraz większych ilościach i z coraz większą częstotliwością. Ale wszystkie te dane są bezużyteczne, jeśli nie ma odpowiedniej infrastruktury, która mogłaby doprowadzić je do miejsca przeznaczenia. Wymagania użytkowników są jasne: złącza w urządzeniach i infrastrukturze muszą się nadal zmniejszać, a jednocześnie stawać się coraz bardziej wydajne.

Trzeba tu pójść nowymi ścieżkami: Wymagania dotyczące przyszłego rozwoju w ramach IIoT muszą zostać określone na wczesnym etapie. Następnie należy opracować odpowiednie rozwiązania. Firma HARTING podążyła tą drogą w kierunku łączności ethernetowej kilka lat temu i stworzyła nowe złącza, które wyznaczyły nowe standardy zarówno dla łączności urządzeń, jak i płytek PCB.

Nowe hybrydowe rozwiązania har-flex do zminiaturyzowanej transmisji mocy i danych w urządzeniu

Jesienią 2020 roku firma HARTING podejmie te wyzwania dzięki silnemu partnerstwu w ramach sieci partnerów przemysłowych SPE, która rozwija spójny ekosystem SPE oraz całkowicie nowe rozwiązania w zakresie zastosowań PCB. Elastyczne i samokonfigurowalne rozwiązanie har-modular® wyznacza nowe standardy w zakresie zminiaturyzowanej transmisji mocy i danych w urządzeniu - podobnie jak nowe rozwiązania hybrydowe har-flex®.

Opracowując nowe produkty zaprojektowane z myślą o przyszłości, firma HARTING rozwiązuje problemy związane z zaawansowaną modularyzacją i miniaturyzacją sieci Ethernet w postaci kluczowych sterowników IIoT.

Spojrzenie wstecz na rok 2019