Grupa Technologiczna HARTING od 75 lat kształtuje przyszłość

Od 75 lat Grupa Technologiczna HARTING napędza zmiany technologiczne i zapewnia decydujący impuls na przyszłość. Wizja sformułowana w 1996 roku przez rodzinę właścicieli „Chcemy kształtować przyszłość za pomocą technologii dla ludzi” pozostaje motywem naszych działań. 1 września mija 75. rocznica powstania rodzinnej firmy. Producent artykułów codziennego użytku, takich jak gofrownice i żelazka, stał się światowym liderem w dziedzinie przemysłowych technologii łączeniowych dla trzech arterii: danych, sygnałów i zasilania. Stał się globalnym graczem oferującym innowacyjne produkty i rozwiązania koncentrujące się na Przemyśle 4.0 i cyfryzacji.

W tej hali w Minden, kilka miesięcy po zakończeniu wojny, powstała firma pod nazwą „Wilhelm Harting Mechanische Werkstätten”.

1 września 1945 r w warsztacie naprawczym o powierzchni 100 metrów kwadratowych w Minden w Westfalii, Wilhelm i Marie Harting otworzyli zakłady mechaniczne Wilhelma Hartinga. Po powrocie z Berlina, gdzie zajmował czołowe stanowisko w firmie z branży lotniczej, wyszkolony inżynier odważył się podjąć krok w kierunku samozatrudnienia w swoim rodzinnym regionie.

Wilhelm Harting początkowo koncentrował się na towarach codziennego użytku, których brakowało po wojnie: ogrzewacze, palniki, lampy energooszczędne i zapalarki elektryczne, które sprzedawały się jak ciepłe bułeczki. Jego żona dostarczała towary rowerem w okolicach Minden i dostawała zapłatę w chlebie, bekonie, jajkach i roślinach strączkowych. Po miedź i inne surowce pierwszy zakupowiec firmy wyruszał ze swoim plecakiem do Kolonii i Wuppertalu. Podróż powrotna odbywała się wagonami towarowymi.

Wilhelm Harting i jego żona Marie Harting położyli kamień węgielny pod sukces firmy.

Stoisko na pierwszych targach w Hanowerze w 1947 roku i przeprowadzka do Espelkamp

Powstająca firma miała stoisko na pierwszej edycji targaów HANNOVER MESSE w 1947 roku i otrzymała liczne zamówienia na alternatory, rozruszniki, regulatory, pompy paliwowe i rozdzielacze zapłonu. Już wtedy Wilhelm Harting, energiczny technik, który zawsze koncentrował się na potrzebach swoich klientów, skupiał się na nowych zastosowaniach i rynkach. Firma szybko się rozwijała i potrzebowała więcej miejsca. Od 1950 roku firma stopniowo przenosiła się do osady dla uchodźców w Espelkamp. Koszary dawnej fabryki amunicji oferowały wystarczająco dużo miejsca dla rozwijającego się przedsiębiorstwa i firmy HARTING, aby zapewnić chleb i pracę dla wielu uchodźców i przesiedleńców. W 1955 roku firma zatrudniała już 500 pracowników i była w stanie podwoić swoje obroty do 8,6 miliona marek niemieckich w ciągu roku.

Był to okres, w którym rozpoczęła się historia sukcesu złączy Han®. Złącze Han® (HARTING norm), opatentowano w 1956 r. i zarejestrowano znak towarowy w 1957 r., stało się ono standardem, uosobieniem złącza przemysłowego i położyło podwaliny pod rozwój średniej wielkości firmy ze wschodniej Westfalii. W następnych latach rozwiązania modułowe Han® zapisały nowe rozdziały historii sukcesu firmy. Dzięki serii Han® Modular klienci są w stanie uzyskać optymalne rozwiązania projektowe w zakresie zasilania maszyn, systemów i instalacji. Jest to możliwe dzięki połączeniu poszczególnych modułów dla różnych mediów transmisyjnych - danych, sygnałów, zasilania i sprężonego powietrza - za pośrednictwem przemysłowych obudów złączy w standardowych rozmiarach. Han® Modular to wysoce elastyczne, kompaktowe rozwiązania imponujące wysoką funkcjonalnością i łatwością obsługi. Obecnie Han® Modular reprezentuje rynkowy standard modułowych złączy przemysłowych.

Trudne lata po śmierci założyciela firmy

Posiadając szeroką gamę innowacyjnych produktów, takich jak szafy grające, gramofony, magnetofony, sprzęt elektromedyczny, automaty do sprzedaży papierosów i magnesy, firma rodzinna nieustannie się rozwijała. Wilhelm Harting już na wczesnym etapie bacznie obserwował trendy w branży. Stopniowo wycofywał portfolio produktów z lat pięćdziesiątych - z wyjątkiem automatów do sprzedaży papierosów - i mocno zorientował firmę na produkcji złączy. Tą dalekowzroczną decyzją stworzył podwaliny dzisiejszej firmy.

Wilhelm Harting zmarł w 1962 roku w wieku 53 lat. Stery przejęła Marie Harting, co było dużym wyzwaniem. Początkowo samodzielnie zarządzała firmą, zanim od 1967 roku dołączył do niej jej syn Dietmar. W 1969 roku do zarządu firmy dołączył drugi syn założycieli, Jürgen Harting. Zmarł w 1973 roku w tragicznym wypadku w wieku zaledwie 32 lat.

Do 1987 roku Marie (zmarła w 1989 roku) i Dietmar Harting wspólnie kierowali rozwijającą się firmą. W marcu 1987 roku Margrit Harting objęła stanowisko Dyrektora Generalnego firmy. Pod koniec lat 70. wraz z założeniem oddziału we Francji rozpoczęło się umiędzynarodowienie firmy HARTING. Od ponad ćwierć wieku Dietmar i Margrit kierują Grupą Technologiczną, która jest na najlepszej drodze do przekształcenia się w globalną firmę z zakładami produkcyjnymi m.in. w USA, Chinach, Meksyku, Rosji, Indiach i Europie. Ponad 70 procent sprzedaży jest obecnie generowanych za granicą.

Zaangażowani we wspólne dobro

Podobnie jak założyciele firmy, Dietmar i Margrit Harting są również zaangażowani w rozwój regionu. Wspierają projekty, inicjatywy i stowarzyszenia z zakresu kultury, sportu, edukacji i nauki. Margrit Harting, do 2018 roku wiceprezes Izby Przemysłowo-Handlowej Wschodniej Westfalii w Bielefeld, otrzymała kilka nagród za te działania. Jest honorową przewodniczącą Towarzystwa Filharmonicznego Wschodniej Westfalii-Lippe, honorową przewodniczącą stowarzyszenia na rzecz promocji okręgu Minden-Lübbecke, honorową przewodniczącą Lokalnej Agencji Kultury Espelkamp i honorową obywatelką Uniwersytetu Leibniza w Hanowerze. W 2002 roku otrzymała Medal Espelkamp.

Dietmar Harting przez wiele lat działał w krajowych i międzynarodowych stowarzyszeniach i komitetach, w tym jako prezes Niemieckiego Instytutu Normalizacyjnego (DIN), prezes Niemieckiego Stowarzyszenia Producentów Elektrycznych i Elektronicznych (ZVEI), członek Prezydium Federacji Przemysłu Niemieckiego (BDI), Prezes CENELEC (Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki) oraz Przewodniczący Niemieckiej Komisji ds. Elektrotechniki, Elektroniki i Technologii Informacyjnych w DIN i VDE (DKE). W latach 1995-1998 Dietmar Harting był członkiem Rady ds. Badań, Technologii i Innowacji pod przewodnictwem kanclerza Helmuta Kohla, a od 2004 do 2006 r. był również aktywnym członkiem inicjatywy „Partnerzy dla innowacji” odpowiednio kanclerza Gerharda Schrödera i kanclerz Angeli Merkel. Kilka organizacji wyróżniło jego wysokie zaangażowanie honorowym członkostwem lub honorową prezesurą. W 2013 roku grupa robocza Ericha Gutenberga przyznała Dietmarowi Hartingowi nagrodę „Praktyka”.

W 1998 roku para przedsiębiorców otrzymała Order Zasługi Republiki Federalnej Niemiec, a w 2009 roku Federalny Krzyż Zasługi I Klasy. W tym samym roku miasto Espelkamp przyznało Hartingom honorowe obywatelstwo. Dietmar Harting został również uhonorowany Krzyżem Zasługi I stopnia Dolnej Saksonii w 2004 roku, a od 2010 roku jest doktorem honorowym Uniwersytetu Leibniza w Hanowerze. W uznaniu jego wybitnego zaangażowania jako projektanta i propagatora technologii, nauki i biznesu w 2019 roku otrzymał monetę upamiętniającą Karmarscha hanowerskiego stowarzyszenia przy Uniwersytecie Leibniza.

Barack Obama zachwycony strojem pracowników HARTING na targach HANNOVER MESSE

Więzi z sąsiednią Dolną Saksonią i targami HANNOVER MESSE były stale rozbudowywane i intensyfikowane od pierwszych targów w 1947 roku. Dietmar Harting przez wiele lat był Przewodniczącym Rady Doradczej Wystawców HANNOVER MESSE, a także członkiem Rady Nadzorczej i Komitetu Wykonawczego Deutsche Messe AG. W 2008 roku otrzymał Złoty Medal Targów.

Do dziś Grupa Technologiczna HARTING jest jedną z nielicznych firm, które co roku są obecne na targach od początku ich istnienia. W 2020 roku największe na świecie targi przemysłowe musiały zostać odwołane po raz pierwszy z powodu pandemii COVID19. Kanclerze, szefowie rządów, prezydenci, ministrowie i inne prominentne osobistości regularnie odwiedzają stoisko HARTING gdzie otrzymują informacje o najnowszych technologiach. Najważniejszym wydarzeniem w 2016 r. była wspólna wizyta prezydenta USA Baracka Obamy i kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Barack Obama był szczególnie zainteresowany żółtymi "butami targowymi" pracowników HARTING. Na stoiskach targowych firmy na całym świecie można spotkać osoby w tych własnie butach. Margrit Harting następnie wysłała taką parę do Białego Domu.

Od października 2015 roku Grupą Technologiczną kieruje Philip Harting

W październiku 2015 r., po prawie 50 latach zarządzania Grupą Technologiczną, Dietmar Harting odstąpił stanowisko prezesa zarządu swojemu synowi Philipowi (46 l.). Dzisiaj Philip Harting i jego siostra Maresa Harting-Hertz (członek zarządu ds. finansów, zakupów globalnych i zarządzania zakładem) ściśle współpracują w zarządzie z rodzicami: Margrit i Dietmarem Harting. W skład organu wchodzą też trzej kierownicy spoza rodziny, dr Michael Pütz (członek zarządu ds. zasobów ludzkich i prawnych) oraz Andreas Conrad (członek zarządu ds. produkcji i logistyki), a także dr Kurt Dirk Bettenhausen (członek zarządu ds. nowych technologii i rozwoju).

Philip Harting, Margrit Harting, Maresa Harting-Hertz i Dietmar Harting, drugie i trzecie pokolenie, zarządzają Grupą Technologiczną HARTING (od lewej do prawej).

Zarząd nadal mocno koncentruje się na wizji sformułowanej w 1996 roku („Chcemy stać się firmą globalną”). W tym celu konsekwentnie rozwijana jest globalna sieć firm zajmujących się rozwojem, produkcją i sprzedażą. „Musimy być blisko naszych klientów, patrzeć na świat ich oczami, znać ich życzenia i potrzeby oraz wspólnie z nimi opracowywać rozwiązania. Jeśli produkujemy lokalnie, jesteśmy w stanie dostarczać szybko”, podsumowuje Philip Harting. Firma HARTING koncentruje się na rynkach automatyki, budowy maszyn, transportu i robotyki, a także na kluczowych aspektach Przemysłu 4.0 i cyfryzacji. Centrum Jakości i Technologii HARTING (HQT) otworzyło swoje podwoje w 2014 roku, gdzie opracowywane i testowane są nowe technologie, przyczynia się ono do stanowczej orientacji firmy na klienta. W konsekwencji firma kieruje się maksymą założyciela Wilhelma Hartinga: „Jakość jest wtedy, gdy wraca klient, a nie produkt”. Klienci na całym świecie zaopatrywani są z zaawansowanego, ultranowoczesnego Europejskiego Centrum Dystrybucji (EDC), które zostało otwarte w 2019 roku.

Wyzwania i możliwości związane z e-mobilnością

Łączność to podstawowa działalność firmy HARTING: Przewód ładujący Mode 3 do modułowego systemu e-drive Volkswagena (MEB).

Firma HARTING z powodzeniem otworzyła nowe rynki dzięki swoim technologiom w podstawowej działalności związanej z łącznością, takim jak e-mobilność i oszczędzające zasoby wytwarzanie energii. Spółka zależna HARTING Automotive opracowuje i produkuje sprzęt do ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych typu plug-in.

HARTING wnosi również kluczowy wkład w zrównoważony rozwój w zakresie wytwarzania energii odnawialnej i od dawna jest doświadczonym i niezawodnym partnerem w branży turbin wiatrowych. Firma produkuje złącza i aplikacje, które są projektowane z myślą o ekstremalnych obciążeniach instalacji przybrzeżnomorskich i przybrzeżnolądowych ze względu na lokalizację, środowisko, klimat, korozję i inne wpływy środowiska.

W ostatnich latach firma HARTING w coraz większym stopniu bazowała na współpracy, sieciach i partnerstwie, takich jak MICAnetwork i Future Alliance for Mechanical Engineering, dzięki którym rozwijane są Przemysł 4.0 i cyfryzacja, jednocześnie kształtując sieć procesów i współdecydując o nich. Grupa Technologiczna postrzega sieci partnerskie jako idealną platformę do dalszego rozwoju Zintegrowanego Przemysłu. W ten sposób przyszłość można kształtować i projektować za pomocą technologii dla ludzi i tworzonych wartości.