Trends

Industry 4.0

In het digitale tijdperk betekent het begrip "Industrie 4.0" de vooruitgang van de digitalisering: het maken, verzamelen en uitwisselen van gegevens in fabricageprocessen. Kortom: de vierde industriële revolutie. Door het Internet of Things, Cognitive Computing, Cloud Computing en cyber-fysische systemen samen te voegen, ontstaat de "smart factory". Deze combineert fysische, digitale en biologische omgevingen op een wijze dat de efficiëntie van organisaties drastisch verbetert.