Trends

Průmysl 4.0

Výraz „Průmysl 4.0“ v digitální éře znamená pokrok v digitalizaci: Tvorbu, shromažďování a výměnu dat ve výrobních procesech, tedy čtvrtou průmyslovou revoluci. Kombinací internetu věcí, kognitivních výpočtů, cloud computingu a kyberfyzikálních systémů vzniká takzvaná chytrá továrna. Fyzický, digitální a biologický svět sdružuje způsobem, který umožňuje výrazně zvýšit efektivitu organizací.