Trender

Industri 4.0

Begreppet ”Industri 4.0” i den digitala tidsåldern betyder att digitaliseringen utvecklas: skapandet, insamlingen och utbytet av data i tillverkningsprocesser. I korthet är det den fjärde industriella revolutionen. Den för samman Internet of Things, kognitiv databehandling, molndatabehandling och cyberfysiska system som skapar den ”smarta fabriken”: Den kombinerar fysiska, digitala och biologiska världar på ett sådant sätt att organisationers effektivitet ökar drastiskt.