Digitalisering inom Integrerad Industri

Digitaliseringen kommer ändra samhället och ekonomin radikalt. Det är särskilt sant inom industriutveckling, tillverkning och försäljning.

Digitaliseringen av den Integrerade Industrin ska betraktas tillsammans den här allmänna trenden mot digitalisering då mycket data initialt måste digitaliseras för att bli tillgängligt digitalt. Digitalisering är därför ett nödvändigt villkor och pådrivare inom Integrerad Industri då den säkerställer ett holistiskt nätverkande av företagsprocesser. Det är en förutsättning för nya värdeskapande nätverk (både vertikalt och horisontellt), nya företagsmodeller och serviceorientering. Utan digitalisering finns det inte någon lönsamhet i den ökande komplexiteten inom produktion och individualiseringen av kundkrav. Integrerade analysfunktioner – t.ex. smarta elnät – registrerar och övervaktar energidata från maskiner och anläggningar. Det möjliggör nya service- och underhållsstrategier. Resultatet är en kostnadseffektivare, effektivare och flexiblare tillverkning, samt en högre kvalitetsnivå.

Utan digitalisering blir inte den öknade komplexiteten inom tillverkning ekonomiskt lönsam

Företagsgruppen HARTING TECHNOLOGY formar aktivt utvecklingen mot Integrerad Industri och agerar som pådrivare och partner för Industri 4.0. Lösningar och komponenter för Integrerad Industri visas upp och provas i vår egna smarta fabrik. HARTING förstår hur en smart fabrik fungerar och vilka komponenter och lösningar som krävs inom Integrerad Industri. 

Smarta kontaktdon som kan integrera mer elektronik är nyckelkomponenter inom Integrerad Industri

Med sin kontaktdonsportfölj är det givet för HARTING att digitalisera industriell tillverkning, service- och underhållsfunktioner. Ett krav som ställs då tillverkningsprocesserna blir flexiblare är kraftfullare förbindningar som kan förse maskinmoduler med data, signaler, kraft och relevant information. Smarta kontaktdon som kan integrera mer elektronik är nyckelkomponenter inom Integrerad Industri. HARTING:s kontaktdon Han® passar perfekt för den här uppgiften. Ett exempel är Han-Modular® Mini Switch. Den innebär extra flexibilitet då den går snabbt att byta ut och ger alternativ vid utbyggnad. Genom att lägga till switchfunktionalitet till ett kontaktdon blir digitaliseringen inom tillverkning allt mer modulär och flexibel.