Cyfryzacja w Przemyśle Zintegrowanym

Cyfryzacja radykalnie zmieni społeczeństwo i gospodarkę. Dotyczy to w szczególności rozwoju przemysłowego, produkcji i sprzedaży.

Cyfryzację Przemysłu Zintegrowanego należy obserwować równolegle z ogólną tendencją w kierunku cyfryzacji, ponieważ wiele danych musi początkowo zostać poddanych cyfryzacji, aby mogły być dostępne w formie cyfrowej. Cyfryzacja jest zatem istotnym stanem i siłą napędową Przemysłu Zintegrowanego, ponieważ zapewnia całościową sieć procesów biznesowych. Jest warunkiem wstępnym nowych sieci z wartością dodaną (zarówno wertykalnych, jak i horyzontalnych), nowych modeli biznesowych i nowych kierunków usług. Bez cyfryzacji nie można by sprostać ekonomicznie rosnącej złożoności produkcji i indywidualizacji potrzeb klienta. Zintegrowane funkcje analityczne, takie jak inteligentne sieci zasilające, rejestrują i monitorują dane energetyczne maszyn i obiektów. Otwiera to dostęp do nowych strategii serwisowania i konserwacji. Możliwe stają się większa ekonomiczność, efektywność i elastyczność produkcji przy wyższym poziomie jakości.

Bez cyfryzacji nie można by sprostać ekonomicznie rosnącej złożoności produkcji

Grupa Technologiczna HARTING aktywnie kształtuje rozwój w kierunku Przemysłu Zintegrowanego i działa jako siła napędowa i partner dla Przemysłu 4.0. Rozwiązania i komponenty dla Przemysłu Zintegrowanego są prezentowane i testowane w naszej własnej inteligentnej fabryce. HARTING rozumie, jak działa koncepcja Smart Factory i jakie komponenty i rozwiązania są potrzebne w zintegrowanym przemyśle. Architektura HARTING MICA odgrywa kluczową rolę w cyfryzacji. Jako urządzenie typu "Edge", znajduje się dokładnie na granicy systemu, tam gdzie generowane są dane produkcyjne. Dzięki architekturze MICA i inteligentnej łączności dane te są poddawane cyfryzacji i transportowane do chmury. Tam są one wykorzystywane jako cenne informacje dla usług takich jak zarządzanie energią lub konserwacja zapobiegawcza.

Inteligentne złącza, które mogą zintegrować więcej elektroniki, są kluczowymi elementami Przemysłu Zintegrowanego

Dzięki swojej ofercie złączy, komponentów i rozwiązań firma HARTING jest predestynowana do cyfryzacji funkcji produkcji przemysłowej, działań serwisowych i konserwacyjnych. Determinantą bardziej wszechstronnego procesu produkcyjnego są wydajne połączenia, które mogą dostarczać modułom maszyn dane, sygnały, zasilanie i istotne informacje. Inteligentne złącza, które mogą mieć zintegrowane więcej elektroniki, są kluczowymi elementami Przemysłu Zintegrowanego. Złącza Han® firmy HARTING są idealne do tego zadania. Jednym przykładem jest Mini Switch Han-Modular®. Daje on dodatkową wszechstronność dzięki możliwości szybkiej wymiany i rozbudowy. Poprzez dodanie funkcji switcha do złącza, cyfryzacja produkcji staje się jeszcze bardziej modułowa i wszechstronna.