Entegre Endüstride Dijitalleşme

Dijitalleşme, toplumu ve ekonomiyi radikal bir biçimde değiştirecek. Bu durum özellikle endüstriyel geliştirme, üretim ve satış süreçleri için doğrudur.

Çok fazla verinin dijital olarak kullanılabilir hale gelmesi için önce dijitalleşme sürecinden geçmesi gerektiği için Entegre Endüstrinin dijitalleşmesi, dijitalleşmeye yönelik bu genel eğilim ile birlikte değerlendirilmelidir. Dijitalleşme, işletme süreçlerinin bütüncül olarak birbirine bağlanmasını sağladığından dolayı, Entegre Endüstrinin temel bir koşulu ve yön veren unsurudur. Yeni katma değerli ağlar (hem dikey hem de yatay olarak), yeni iş modelleri ve müşteri hizmetleri odaklılık için bir ön şarttır. Dijitalleşme olmadan artan üretim karmaşıklığı ve müşteri gereksinimlerinin kişiselleştirilmesi ekonomik olarak uygulanabilir olmaktan çıkar. Akıllı elektrik şebekesi gibi entegre analiz fonksiyonları, makinelerden ve tesislerden enerji verilerini toplayarak izler. Bu sayede yeni servis ve bakım stratejilerini mümkün hale gelir. Daha uygun maliyetli, verimli ve esnek üretim ve daha üst düzey kalite yakalanabilir.

Dijitalleşme olmadan artan üretim karmaşıklığı ekonomik olarak uygulanabilir olmaktan çıkar

HARTING Teknoloji Grubu, Entegre Endüstri'ye evrimi aktif bir biçimde şekillendirir ve Endüstri 4.0 için bir öncü ve iş ortağı olarak hareket eder. Entegre Endüstriye yönelik çözümler ve bileşenler bizim kendi akıllı fabrikamızda gösterilmekte ve test edilmektedir. HARTING bir akıllı fabrikanın nasıl çalıştığını anlar ve Entegre Endüstride hangi bileşenlere ve çözümlere ihtiyaç duyulduğunu bilir. HARTING MICA, dijitalleşmedeki önemli bir işlevi yerine getirir. Bir uç cihazı olarak tam da üretim verilerinin oluşturulduğu sistem sınırında bulunur. MICA ile bu veriler dijitalleştirilir ve akıllı bağlantı aracılığıyla buluta aktarılır. Burada bu veriler enerji yönetimi veya önleyici bakım gibi hizmetler için değerli bilgiler olarak kullanılır.

Daha fazla elektroniği entegre edebilen akıllı konektörler bir Entegre Endüstrinin en önemli bileşenleridir

HARTING sahip olduğu konektör portföyü, bileşenler ve çözümler ile endüstriyel üretimi, hizmeti ve bakım işlevlerini dijitalleştirmeye kararlıdır. Daha çok yönlü bir üretim süreci için makine modüllerine veri, sinyal, güç ve ilgili bilgileri aktarabilecek güçlü bağlantılar kurulması gerekir. Daha fazla elektroniği entegre edebilen akıllı konektörler bir Entegre Endüstrinin en önemli bileşenleridir. HARTING'in Han® konektörleri bu iş için mükemmeldir. Bunlara örnek olarak Han-Modular® Mini Switch'i gösterebiliriz. Bu ürün, hızlı değiştirilebildiği ve genişletme seçenekleri sunduğu için fazladan çok yönlülük sağlar. Bir konektöre switch işlevselliğinin katılmasıyla, üretim daha modüler ve çok yönlü şekilde dijitalleştirilebilir.