Digitalizace v integrovaném průmyslu

Digitalizace bude mít za následek radikální proměnu společnosti a ekonomiky. Dvojnásob to platí pro průmyslový vývoj, výrobu a prodej.

Kromě obecného trendu digitalizace tento vývoj ve výrazné míře zaznamenává i integrovaný průmysl. Důvodem je to, že do digitální podoby je nutné převést, tedy digitalizovat, velké množství dat. Digitalizace je proto nezbytnou podmínkou a hnací silou integrovaného průmyslu, protože zajišťuje ucelené propojení podnikových procesů. Je zároveň předpokladem pro vznik nových hodnotových sítí (vertikálních i horizontálních), nových obchodních modelů a orientace na služby. Bez digitalizace dat není možné ekonomicky zvládnout rostoucí složitost výroby a individualizaci požadavků vašich zákazníků. Integrované analytické funkce – například inteligentní napájecí síť – shromažďují a monitorují energetická data ze strojů a zařízení. To umožňuje zavést nové strategie servisu a údržby. Mezi další možnosti patří i zvýšení nákladové efektivity, účinnosti a flexibility a také zlepšení kvality.

Bez digitalizace dat není možné ekonomicky zvládnout rostoucí složitost výroby

Technologická skupina HARTING aktivně utváří podobu integrovaného průmyslu a působí jako hnací síla a partner pro Průmysl 4.0. Řešení a komponenty pro integrovaný průmysl předvádíme a testujeme v naší vlastní chytré továrně. Rozumíme tomu, jak chytrá továrna funguje a jaké komponenty a řešení jsou v integrovaném průmyslu potřeba.

Klíč k integrovanému průmyslu: Inteligentní konektory, které dokážou integrovat víc elektroniky

Společnost HARTING je díky svému rozsáhlému portfoliu konektorů, komponentů a řešení předurčena k digitalizaci průmyslové výroby, servisu a údržby. Předpokladem všestrannějších výrobních procesů jsou výkonná propojení, která dokážou strojním modulům dodávat data, signály, energii i relevantní informace. Klíčem k integrovanému průmyslu jsou inteligentní konektory, které umožňují integrovat víc elektroniky. Tento úkol dokonale plní konektory HARTING Han®. Jako příklad můžeme uvést konektor Han-Modular® Mini Switch. Díky možnosti rychlé výměny a rozšíření nabízí vynikající všestrannost. Rozšíření konektoru o funkce switche dál posiluje modulárnost a univerzálnost nezbytnou pro digitalizaci výroby.