Digitalisering in de Integrated Industry

Digitalisering verandert de samenleving en de economie radicaal. Dit is met name het geval voor industriële ontwikkeling, productie en verkopen.

De digitalisering van Integrated Industry moet samen met deze algemene trend in de richting van digitalisering in acht worden genomen, omdat veel data in eerste instantie een digitalisering moet ondergaan om digitaal beschikbaar te zijn. Digitalisering is daarom een essentiële voorwaarde en aanjager van Integrated Industry, omdat het voor holistische netwerken van zakelijke processen zorgt. Het is een voorwaarde voor nieuwe netwerken (zowel verticaal als horizontaal), nieuwe businessmodellen en servicegerichtheid. Zonder digitalisering is de toenemende complexiteit van de productie en individualisering van de eisen van de klant economisch niet levensvatbaar. Geïntegreerde analysefuncties – zoals het intelligente Power Network – leggen energiegegevens van machines en faciliteiten vast en bewaken deze. Daardoor worden nieuwe service- en onderhoudsstrategieën mogelijk. Een kosteneffectievere, efficiëntere en flexibelere productie, alsmede een hoger kwaliteitsniveau zijn ook mogelijk.

Zonder digitalisering is de toenemende complexiteit van de productie economisch niet levensvatbaar

De HARTING Technology Group ontwerpt actief de evolutie naar Integrated Industry en acteert als aanjager en partner voor Industry 4.0. Oplossingen en componenten voor Integrated Industry worden gedemonstreerd en getest in onze eigen slimme fabriek. HARTING begrijpt hoe een slimme fabriek werkt en welke componenten en oplossingen nodig zijn in Integrated Industry. 

Intelligente connectoren die meer elektronica kunnen integreren, zijn de belangrijkste componenten van een Integrated Industry

Met hun aanbod aan connectoren, componenten en oplossingen is HARTING voorbestemd om de industriële productie-, service- en onderhoudsfuncties te digitaliseren. Een vereiste voor een veelzijdiger productieproces zijn krachtige verbindingen die machinemodules kunnen voorzien van data, signalen, vermogen en relevante informatie. Intelligente connectoren die meer elektronica kunnen integreren, zijn de belangrijkste componenten van een Integrated Industry. De Han®-connectoren van HARTING zijn ideaal voor deze taak. Een voorbeeld is de Han-Modular®-minischakelaar. Deze is veelzijdiger vanwege zijn snelle vervanging en uitbreidingsopties. Door schakelfunctionaliteit aan een connector toe te voegen, wordt de digitalisering van de productie modulairder en veelzijdiger.