Products & Solutions

Seria MICA została wycofana

Szybka i łatwa obsługa, solidność, elastyczność, długi cykl życia i szybki rozwój aplikacji - technologia MICA to najlepsza podstawa dla Twoich przedsięwzięć z obszaru Przemysłu 4.0 - od monitorowania maszyn po logistykę i OOE.

Systemy Edge Computing są kluczową rozwijającą się technologią, którą Grupa Technologiczna HARTING wdrożyła w ostatnich latach w wielu początkowych aplikacjach. Jednak na przestrzeni ostatnich lat rynek zmienił się tak znacząco, że postanowiliśmy nie kontynuować tej technologii w ramach Grupy Technologicznej HARTING.

Mając to na uwadze, znaleźliśmy nowego partnera technologicznego, Perinet Edge Systems GmbH Co. KG z siedzibą w Berlinie, który będzie kontynuował produkcję trzech wariantów MICA. Opracowane zostanie również nowe portfolio urządzeń dla edge computing.

Dane kontaktowe firmy Perinet chętnie przekażemy naszym partnerom i klientom, aby mogli prowadzić bezpośrednią współpracę.

Poniżej można znaleźć więcej informacji o MICA® - w tym o jej historii i nagrodzie Hermesa, jak również podstawowym systemie operacyjnym, kontenerach programowych i dokumentacji obsługi.

Kontakt

MICA® Edge Computing

Technologia MICA® (Modular Industry Computing Architecture - modułowa przemysłowa architektura obliczeniowa) łączy w sobie kompatybilny w przemyśle sprzęt i oprogramowanie typu open-source do przeprowadzania zdecentralizowanych zadań obiektowych. Platforma MICA bazuje na bezpiecznym systemie Linux, a aplikacje są uruchamiane w niezależnych kontenerach programowych. Urządzenia MICA® są wytrzymałe, odpowiednie do zastosowań przemysłowych, dostarczane w kompaktowej aluminiowej obudowie o stopniu ochrony IP67. W zależności od zastosowania, różne moduły sprzętowe i aplikacje programowe można łączyć w ramach systemu modułowego i rozbudowywać o własne elementy sprzętowe i programowe. *

Zwycięzca Hermes Award 2016

W 2016 r. Grupa Technologiczna HARTING zdobyła najważniejszą na świecie nagrodę za innowacje przemysłowe za swój mini komputer przemysłowy MICA®: HERMES Award. To rodzinne przedsiębiorstwo już 10 lat wcześniej otrzymało to prestiżowe wyróżnienie od Deutsche Messe za rozwiązanie RFID. Komputer HARTING MICA®, który został opracowany przez lokalny oddział HARTING IT Software Development, jest otwartą platformą modułową używaną jako centralny komponent sprzętu i oprogramowania wbudowanego dla Przemysłu 4.0. Jury było pod wrażeniem koncepcji lekkiej wirtualizacji z wykorzystaniem kontenerów LINUX, które udało się zastosować w technologii MICA® w kompaktowym urządzeniu obiektowym. Korzystając z technologii MICA®, istniejące maszyny i urządzenia można wyposażyć w inteligencję, dzięki czemu możliwe jest przekształcenie istniejących fabryk w fabryki inteligentne.

 

Poprzednie produkty MICA i arkusze danych

Dokumentację, arkusze danych, itp. dla istniejących produktów MICA można znaleźć w naszym sklepie internetowym.

MICA® | Grupa Technologiczna HARTING

Dokumentacja MICA®

Firma HARTING oferuje tutaj pliki do pobrania (np. instrukcje, kompleksowa dokumentacja techniczna, regularne aktualizacje programowe, artykuły prasowe i nasze Warunki użytkowania), które mają pomóc użytkownikom z obsługą produktu technologii MICA®  

Link do Centrum pobierania

Oprogramowanie MICA®

Informacje o środowiskach programistycznych, narzędziach programowych i wersjach testowych pakietów rozwiązań można znaleźć na stronie mica-container.com. Aby zainstalować jeden z nich, należy pobrać odpowiednie archiwum i rozpocząć instalację, klikając przycisk Install w sieciowym interfejsie użytkownika MICA. Do instalacji oprogramowania wymagane są uprawnienia administratora.

Kontakt

 

Do oprogramowania MICA®