Products & Solutions

Ingen fortsättning på modulära industriella datorarkitekturen MICA

Snabb och enkel hantering, robust, flexibel, en lång livstid och snabb applikationsutveckling – MICA är den bästa grunden för dina Industri 4.0-projekt från maskinövervakning till logistik och OEE.

Edge-datorsystem är en avgörande framväxande teknik som företagsgruppen HARTING Technology de senaste åren har industrialiserat i många förberedande tillämpningar. Marknaden har dock utvecklats så mycket de senaste åren att vi beslutat at inte fortsätta den här tekniken inom företagsgruppen HARTING Technology.

Med det här i åtanke har vi hittat en ny teknikpartner: Perinet Edge Systems GmbH Co. KG i Berlin som kommer att fortsätta att tillverka tre MICA-varianter. Vi kommer även att utveckla och marknadsföra en enhetsportfölj för Edge-beräkning.

Vi delar gärna med oss av Perinet:s kontaktinformation till våra partners och kunder så att de kan göra affärer direkt med dem.

Mer information om MICA® – inkluderat historien och Hermes-utmärkelsen, samt det enkla operativsystemet, programvarucontainern och dokumentation om driften – hittar du nedan.

Kontakt

MICA® Edge-beräkning

MICA® (Modular Industry Computing Architecture) kombinerar industriell maskinvara och open-source-programvara för att hantera decentraliserade uppgifter på det här området. Den här plattformen baseras på ett säkert Linux-system med tillämpningar som används i oberoende programvarucontainers. MICA®-maskinvaran är robust och inbyggd i ett kompakt IP67 chassihus av aluminium. Olika maskinvarumodulinsatser och programvaruappar kan kombineras från en modulär sats och utökas med dina egna maskin- och programvarukomponenter, beroende på dina tillämpningskrav. *

Hermes utmärkelse vinnare 2016

2016 vann företagsgruppen HARTING Technology världens viktigaste industriella innovationsutmärkelse med sin MICA® industriella minidator: HERMES-utmärkelsen. Det familjestyrda företaget fick redan den här tunga utmärkelsen av Deutsche Messe 10 år tidigare för en RFID-lösning. HARTING MICA® som utvecklades av HARTING IT Software Development:s lokala dotterbolag, är en öppen modulär plattform som används som en central komponent i inkapslad maskinvara och programvara för Industri 4.0. Juryn var imponerad av konceptet med lättviktsvirtualiseringen genom att använda LINUX-containers, som MICA® kunde implementera i en kompakt enhet i fält. Maskiner och anläggningar kan förses med datorkraft med MICA® som gör det möjligt att konvertera redan existerande fabriker till smarta fabriker.

 

Tidigar MICA-produkter och datablad

Du hittar en överblick över dokumentationen, datablad m.m. för dina redan existerande MICA-produkter i vår eShop.

MICA® | Företagsgruppen HARTING Technology

MICA® dokumentation

Här tillhandahåller HARTING nedladdningar för att hjälpa dig med MICA®   (inklusive vitböcker, utförlig teknisk dokumentation, regelbundna programvaruuppdateringar, tidningsartiklar och våra användarvillkor).

Länk till nedladdningscentrumet

MICA® programvara

Programmeringsmiljöer, programvaruverktyg och betaversioner av lösningspaket går att få på mica-container.com. För att installera laddar du ner lämplig mapp och installera med ett klick på installationsknappen i MICA:s WebUI. Administratörsåtkomst krävs för installation.

Kontakt

 

Till programvaran MICA®