Tendenser

Industri 4.0

Udtrykket "Industri 4.0" i den digitale tidsalder betyder fremskridt inden for digitalisering: skabelse, indsamling og udveksling af data i fremstillingsprocesser. Kort sagt, den fjerde industrielle revolution. Ved at samle Internet of Things (Tingenes internet), kognitiv databehandling, cloudcomputing og cyberfysiske systemer skabes den "intelligente fabrik". Den kombinerer fysiske, digitale og biologiske verdener på en sådan måde, at organisationernes effektivitet forbedres drastisk.