Ons milieu

"Groen is hoe wij denken en groen is hoe wij handelen."*

*Bestuur van de HARTING Technology Group

Wij nemen onze verantwoordelijkheid serieus. Al vele jaren hebben wij concrete stappen ondernomen voor de werkdag. Tot nu toe hebben wij vele milieubeschermende projecten geïmplementeerd. Maar iedere grote actie moet ergens beginnen. Bijvoorbeeld door iemand die de leiding heeft. Voor ons is dit de familie Harting zelf. Waarom? Zij leven al drie generaties lang duurzaam. Zij hebben meer dan 25 jaar geleden stevig de milieubescherming geïntegreerd in de visie van de Technology Group. Zij nemen milieuproblemen serieus bij het plannen van de toekomstige bedrijfsstrategie. Dit is goed voor onze kleinkinderen! 

Het leiden van ons bedrijf en het beschermen van het milieu, sluiten elkaar niet uit. Wij zijn ervan overtuigd dat we beide zaken moeten overwegen om op de lange termijn succesvol te zijn.

Dietmar Harting
Lid van het bestuur, partner van de HARTING Technology Group

Het doel van het voorkomen, reduceren en neutraliseren van broeikasgassen zorgt ervoor dat ons bedrijf inspanningen levert het klimaat te beschermen. Voorkomen en reduceren zijn daarbij onze belangrijkste prioriteiten.

We proberen ons niet groener voor te doen dan we zijn door compensatiediensten, zoals emissiecertificaten. Wij streven ernaar om een duurzame invloed te hebben op een gezond klimaat.

Philip Harting
Voorzitter van de raad van bestuur, HARTING Technology Group

Onze wortels zijn sterk

1989 – Start HAR-TY-Award - Milieubescherming heeft alleen zin wanneer er navolging aan wordt gegeven. Margrit Harting heeft meer dan 30 jaar geleden de HAR-TY Award gecreëerd als aanmoediging. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan de afdeling met de beste resultaten op het bied van werkveiligheid en milieubescherming.
1991 – "Een straat, vele bomen: ja, een laan!" Werknemers op de locatie in Espelkamp hebben de handen uit de mouwen gestoken om een rij krimlinden te planten naast fabriek 2. Tegenwoordig nodigt deze grote groene ruimte u uit om op een van de banken te gaan zitten die in de schaduw staan.
1995 – Om de milieuprestaties voorbij de wettelijke vereisten te verbeteren, schrijft HARTING zich in voor het Eco-Management en Audit Scheme (EMAS) ontwikkelt door de Europese Unie.
1996 – Wij streven er constant naar om beter te worden. Daarom leggen we de fundering voor de continue verbetering van ons milieumanagementsysteem met DIN EN ISO 14001.
2011 – Eerste poolvoertuigen voor shuttlediensten die op elektriciteit rijden. Tegenwoordig zijn elektrische voertuigen beschikbaar in de voertuigpool om aan alle vereisten te voldoen. Onze lokale laadpunten zorgen ervoor dat ze altijd klaar voor gebruik zijn.
2012 – HARTING vertrouwt op het regionale klimaatvriendelijke biomethaan. Dit helpt ons 5.430 ton aan CO₂ per jaar te besparen. Ter vergelijking: met onze gecombineerde verwarmings- en krachtcentrales kunnen wij jaarlijks elektriciteit produceren voor 1000 huishoudens die uit vier personen bestaan en 200 huizen verwarmen voor enkele families.
2013 – De HARTING Technology Group begint met het omzetten van hun Duitse locaties naar duurzame energieën. Tegenwoordig krijgen we 100 % van onze elektriciteit in Duitsland van het gecertificeerde bedrijf German Hydropower.
2014 – Nog een stap genomen. HARTING installeert het eerste fotovoltaïsch systeem bij de HQT op het hoofdkantoor van het bedrijf in Duitsland. Vanaf dat moment hebben we constant het aantal van onze fotovoltaïsche installaties uitgebreid.
2019 - Of het nu om groene ruimtes, insectenhotels of fotovoltaïsche installaties gaat. Tijdens het bouwen van ons Europees distributiecentrum (EDC), hebben we niet allen de maximale energie-efficiëntie en geothermische energie de voorkeur gegeven, maar hebben we ook de omstandigheden voor mensen en het milieu geoptimaliseerd.
2020 – Nu dat de eerste fotovoltaïsche installaties zijn geïnstalleerd bij HARTING in Duitsland, begint de uitbreiding in het buitenland. Roemenië neemt hierin het voortouw.
Tegenwoordig is meer dan 99 % van onze gebruikte energie in Duitsland duurzaam of klimaatneutraal. We blijven doorgaan met verbeteringen in de toekomst op dit gebied en richten ons ook op onze internationale locaties.

Onze kleine voetafdruk is een grote stap

Bij HARTING werken we er actief aan de schoonheid van de wereld te beschermen en de diversiteit voor toekomstige generaties. Sommige dagen maken we grote stappen en sommige dagen zijn het kleinere stappen. Maar we staan nooit stil. 

Naast duurzame energie richten wij ons ook op maatregelen en projecten die het milieu beschermen. Het resultaat is positief! Wij zijn de laatste jaren in staat geweest onze koolstofvoetafdruk* aanzienlijk te verlagen.

*De koolstofvoetafdruk van het bedrijf (CCF: Corporate Carbon Footprint) drukt de CO2-emissies van een bedrijf uit. Het is een belangrijke indicator van milieuprestatie.

"Stop nooit met starten. Stop het starten nooit."* 

*Marcus Tullius Cicero, 106 – 43 VC.

Om de wereld duurzaam te beschermen zijn langetermijnstrategieën nodig, die stevig geïntegreerd zijn in de bedrijfsplanning voor de toekomst. Wij leunen op drie pijlers om in de richting van onze milieudoelen te bewegen.

Systeem & doeltreffendheid

Implementatie

Eco-routine

Milieubescherming is de verantwoordelijk van iedereen. Wij zijn ons van deze verantwoordelijkheid bewust en stellen samen een voorbeeld.


Transparantie & Standaarden

Wij meten onze milieurelevante materiaalstromen en energiestromen en hebben internationale milieustandaarden om ons te helpen onze milieuprestatie te verbeteren.


Klimaatbescherming

Implementatie

Energie

Wij optimaliseren continu onze energie-efficiëntie en de energievoetafdruk van onze producten en infrastructuur. Wij richten ons op het genereren van onze eigen elektriciteit en op duurzame energieën.

 


Groene infrastructuur

Wij realiseren onze milieuvriendelijke productie met efficiënte gebouwen, infrastructuur, machines, fabriek en systemen.


Individuele mobiliteit

Wij richten ons op klimaatneutrale mobiliteit, door het aanbieden en ondersteunen van milieuvriendelijke mobiliteitsconcepten.


Transport

Wij kiezen voor milieuvriendelijke verpakkingen en samen met onze partners streven we er constant naar onze transportroutes en middelen te verbeteren, met als doel het bereiken van een klimaatneutrale supply chain. Onze interne transporten zijn klimaatneutraal.


Instandhouding van resources & natuur

Implementatie

Eco-design & circulaire economie

De milieuaspecten zijn stevig verankerd in het ontwikkelings- en verwervingsproces.

Wij houden ons aan onze "White & Black List" om continu gevaarlijke substanties te

  • verlagen
  • vervangen
  • elimineren

.

Door onze ontwerp- en productieconcepten, houden we rekening met de recyclebaarheid en optimale gerecyclede inhoud van onze producten.

"Wat wij vandaag doen, bepaalt hoe de wereld er van morgen uitziet."* 

*Marie von Ebner-Eschenbach, 1830 – 1916

De WE is doorslaggevend. Om echt iets te veranderen, moet iedereen meewerken. Daarom nemen wij bij HARTING de milieubescherming op alle niveaus zeer serieus. Het zijn met name onze werknemers die een significante bijdrage aan HARTING leveren, niet alleen door groen te denken maar ook door groen te handelen in hun dagelijkse acties. De volgende voorbeelden laten zien hoe de Technology Group feitelijk de milieubescherming toepast op alle niveaus en met inachtneming van diverse milieuaspecten. 

Al meer dan 10 jaar een "Climate protection company"

Wij zijn lid van het landelijke pioniersinitiatief Climate Protection Companies. Als blijk van waardering voor onze uitzonderlijke prestaties op het gebied van klimaatbescherming en energie-efficiëntie heeft HARTING in 2011 een officieel certificaat ontvangen als "climate protection company".

Hier kunt u zien waarom wij de prijs hebben ontvangen.

HARTING Job Bike

Zoals vele andere collega's, huurt Ralf Kröger zijn e-bike via HARTING als onderdeel van de campagne "Job Bike" – en hij is razend enthousiast! Wij vragen hem waarom. 

HARTING: Mr Kröger wat heeft u doen besluiten om een e-bike te huren? 
Ralf Kröger:
Ten eerste wilde ik een e-bike zodat ik hiermee naar mijn werk kan rijden. Ik houd van fietsen. Als onderhoudstechnicus van de fabriek, ben ik het grootste deel van de dag op de been. De optie om een e-bike met motor te huren die ik kan inschakelen, kwam op het juiste moment voorbij. 

HARTING: Gebruikt u uw e-bike regelmatig? 
Ralf Kröger:
Absoluut! Ik rijd ermee bijna iedere dag naar het werk. Zelfs als het weer niet zo goed is. Nu heb ik hulp tijdens dagen dat er veel wind is. Maar ik gebruik de e-bike ook privé om van plaats naar plaats te gaan en rond te rijden tijdens mijn vrije tijd. Je gelooft niet wat er allemaal te zien is rondom jouw huis, dat je vanuit jouw auto nooit is opgevallen. 

HARTING: Dit herkennen we waarschijnlijk allemaal. Welke ervaringen hebt u daarnaast nog gehad? 
Ralf Kröger:
Als ik fiets kom ik na het werk niet alleen relaxter thuis, maar ik begin de werkdag ook een stuk frisser. Bovendien maakt het nauwelijks iets uit qua tijd of ik met de auto of de fiets naar het werk ga. Het houdt mij ook fit. Mijn collega's zeggen overigens hetzelfde. We zijn het er allemaal over eens dat we nog nooit zoveel hebben gefietst. 

HARTING: Dus, zou u het anderen aanraden? 
Ralf Kröger:
(lacht) Ik denk, gezien ons gesprek, dat je het antwoord hierop al weet, toch? Ja, ik zou meer fietsen aan iedereen adviseren! Men krijgt nieuwe indrukken terwijl het goed is voor uw gezondheid en het milieu. Mijn vrouw en ik overwegen zelfs om onze tweede auto weg te doen. 

HARTING: Wij denken dat dit een fantastisch idee is. Bedankt voor het interview, Ralf Kröger! 

In één richting bestaat niet meer

Wat in vele landen al algemeen goed is, is in sommige landen nog geen standaard. Dus, het gesprek met onze dochtermaatschappij in Zhuhai voelt des te waardevoller. Sinds 2022 gebruiken onze collega's daar alleen herbruikbare borden in plaats van wegwerpborden. In plaats van uit flessen te drinken, drinken mensen nu uit glazen. Dit heeft niet alleen de hoeveelheid verspild water gereduceerd. Maar we hebben ook ongeveer 1500 plastic flessen per jaar bespaard.


 


 

Get in touch
CSR Corporate Social Responsibility
Contactpersoon