Han-Modular® Domino-moduler

Det næste niveau af modulære industrikonnektorer

Luk op for nye muligheder for optimering, herunder plads- og vægtbesparelser på op til 50 %, hvilket reducerer CO2-fodaftrykket.

HARTING har ledsaget og støttet den industrielle omstilling i mere end 70 år. I 1940'erne og 1950'erne lagde de første succesrige produkter, elektriske forbrugsvarer til hverdagsbrug, en vigtig grundsten til den nye begyndelse. Grundlaget for nutidens industrielle omstilling er dannet af grundlæggende teknologier såsom grænseflader til transmission af effekt, data og signaler. HARTING lancerer derfor the Han-Modular® Domino-modulerne, som vil bringe alverdens industrikonnektorer til næste niveau. De åbner nye muligheder for optimering, herunder plads- og vægtbesparelser på op til 50 %, hvilket reducerer CO2-fodaftrykket.
 

Støtte til nutidens industrielle omstilling

I dag står verden endnu en gang overfor udfordringerne i forbindelse med en større omstilling. Det er nødvendigt at forberede sig på fremtiden for at kunne imødegå udfordringerne inden for energi og digitalisering, da denne omstilling kræver støtteteknologier.

Konnektorer repræsenterer en sådan teknologi ved at muliggøre sikker og fejlfri transmission af effekt, data og signaler. Konnektor-teknologi skal også følge globale megatrends og tilbyde kunderne ekstra merværdi, f.eks. bæredygtighed.

Han-Modular®-konnektor udstyret med 8 Domino-kuber i stedet for 4 standardmoduler

HARTING præsenterer derfor Han-Modular® Domino-modulerne som næste det næste udviklingsstadium af den modulære konnektor. Den nye serie opfylder primært branchens krav til at spare samlingsplads og vægt. Brugere af Han-Modular® Domino-moduler kan spare op til 50 % samlingsplads ved f.eks. at integrere forskellige transmissionstyper i ét modul.

Lavere energiomkostninger og nem samling

Domino-modulet bidrager til omkostningsreduktion og ressourcebevarelse. Dette gælder for produktionen, fordi der er behov for mindre energi og materiale til fremstilling af mindre komponenter. Men det gælder også for logistikken, som drager fordel af plads- og vægtbesparelserne og også mere fleksibilitet. Modularitet øges ved brug af mindre komponenter, der kan arrangeres ved siden af hinanden i hængslede rammer. Individuelle moduler kan genbruges (i betydningen af platformsidéen); Bæredygtighed forbedres.

Skræddersyet Domino-modul: Effektkontakter kombineres med pneumatisk for at spare plads

Installatører drager også fordel af kortere samlingstider. På grund af den reducerede konnektorstørrelse kan samlingsområder, der er vanskelige at nå, udstyres mere effektivt eller endda åbnes for samling i første omgang, f.eks. på den trange samlingsplads for jernbanekøretøjer. Som følge heraf reduceres samlingsomkostningerne.

Han Modular® Domino Modules - The next level of modular industrial connectors

"Kuber" understøtter tilpasning

Ligesom dominobrikker har to separate kvadrater, består et Domino-modul af to byggeklodser eller “kuber”. Han-Modular®-pasfladen er delt i to. Resultatet er en næsten kvadratisk overflade, hvor der er plads til endnu større kontakter. Kuberne understøtter konfigurationen af tilpassede konnektorer, der er præcist skræddersyet til kravene i et design. Effekt, signal, data eller trykluft samt han- og hunkontakter kan kombineres i ét modul. Samlet set reduceres antallet af påkrævede grænseflader pr. enhed. Tilslutningsteknologien bliver mindre og mere let med flere moduler og modultyper end før samling i én konnektor.

Enkeltkuber samles via notgange for at skabe et Domino-modul efter behov
Strømkontakter i kombination med RJ45-datatransmission (op til 10 Gbit/s)

Brochures, Flyer, Catalogues

Anmodning om vareprøver

Vil du gerne opleve det næste niveau af modulære industrielle stik? Anmod om din gratis prøve for at få et første indtryk.