Han-Modular® Domino Modülleri

Modüler endüstriyel konnektörlerin bir üst seviyesi

Kendinize yeni olanaklar yaratın ve %50'ye varan alan ve ağırlık azaltma gibi iyileştirmeler ile CO2 ayakizinizi düşürün.

HARTING, 70 yılı aşkın bir süre boyunca endüstriyel dönüşüme eşlik etmiş ve destek olmuştur. 1940'lı ve 1950'li yıllarda, günlük kullanıma yönelik elektrikli ev eşyalarından oluşan ilk başarılı ürünler, yeni bir başlangıç açısından önemli bir temel oluşturmuştur. Günümüzde yaşanan endüstriyel dönüşümün temeli, güç, veri ve sinyallerin iletimine yönelik arayüzler gibi basit teknolojilere dayanmaktadır. Bu nedenle HARTING, modüler endüstriyel konnektörler dünyasının bir üst seviyeye çıkarak Han-Modular® Domino modüllerini piyasaya sunuyor. Bu ürünler, size yeni olanaklar yaratacak ve %50'ye varan alan ve ağırlık azaltma gibi iyileştirmeler ile CO2 ayakizinizi düşürecek.
 

Günümüzdeki endüstriyel dönüşüme destek oluyoruz

Dünyamız şu anda, bir kez daha büyük bir dönüşümün yarattığı zorluklar ile karşı karşıya. Bu dönüşüm, şirketlere yeni olanaklar tanıyan teknolojiler gerektirdiğinden dolayı, enerji ve dijitalleşme alanlarındaki bu zorlukların üstesinden gelebilmek için geleceğe hazırlanmak gerekiyor.

Konnektörler; güvenli ve hatasız güç, veri ve sinyal iletimini mümkün kılan ürünler olarak tam da bu niteliğe sahip bir teknolojidir. Konnektör teknolojisi ayrıca, küresel mega trendlere ayak uydurmalı ve müşterilere sürdürülebilirlik gibi ek katma değerler sunmalıdır.

4 küplü standart modüllerin aksine, Han-Modular® konnektörde 8 Domino küpü bulunur

Bu nedenle HARTING, Han-Modular® Domino modüllerini, modüler konnektör geliştirme çalışmalarının bir üst aşaması olarak tanıtmaktadır. Bu yeni ürün serisi her şeyden önce, endüstrideki alan ve ağırlık azaltma gereksinimlerini karşılamaktadır. Han-Modular® Domino modüllerini kullananlar, farklı iletim türlerini tek bir modüle entegre etmek gibi yöntemlerle %50'ye varan bir kurulum alanı tasarrufu sağlayabilirler.

Düşük enerji maliyetleri ve kolay kurulum

Domino modülü, maliyet azaltma ve kaynakları koruma çabalarına katkıda bulunur. Bu durum, daha az enerji ve malzeme harcayarak daha küçük bileşenler üretmek mümkün hale geldiği için üretim konusunda geçerlidir. Ancak lojistik alanında da geçerlidir, çünkü alan ve ağırlığın azalması ve de esnekliğin artması bu alana da fayda sağlar. Daha küçük bileşenler eklemli çerçeveler içinde yan yana yerleştirilebildiği için modülerlik düzeyi artar. Her bir modül tekrar kullanılabilir (platform düzeni anlayışıyla); bu da sürdürülebilirliği artırır.

Özelleştirilmiş Domino modülü: Güç kontakları, alan tasarrufu sağlamak için pnömatik ile birleştirilir

Kurulum uzmanları, montaj sürelerinin kısalmasından da faydalanır. Konnektör boyutu daha küçük olduğundan, erişimi zor veya hatta montaj için ilk kez açılan raylı taşıtlardaki dar kurulum alanı gibi alanlara daha verimli bir şekilde eklemeler yapılabilir. Bu sayede, montaj maliyetleri azaltılır.

Han Modular® Domino Modules - The next level of modular industrial connectors

"Küpler", özelleştirmeyi destekler

İki ayrı kareden oluşan domino taşları gibi, bir domino modülü de iki yapı bloğundan veya “küpten” oluşmaktadır. Han-Modular® birleşim yüzeyleri ikiye ayrılmıştır. Bunun sonucunda, daha da büyük kontakların yerleştirilebildiği, neredeyse kare bir yüzey oluşmuştur. Küpler, bir tasarıma yönelik gereksinimleri tam olarak karşılayacak şekilde özel olarak üretilen özelleştirilmiş konnektörler yapılandırılmasını destekler. Güç, sinyal, veri veya basınçlı havanın yanı sıra erkek ve dişi kontaklar da tek bir modülde birleştirilebilir. Genel olarak, ünite başına gerekli arayüz sayısı azaltılır. Bağlantı teknolojisi daha küçük ve hafif bir hale gelir ve böylece eskiye kıyasla daha fazla modülün ve modül türünün bir konnektöre takılmasını sağlar.

Birbirinden ayrı küpler, anahtar yatakları aracılığıyla gerekli şekilde birleştirilerek Domino modülü oluşturulur
RJ45 veri iletimi ile birlikte güç kontakları (10 Gbit/s'ye kadar)

Brochures, Flyer, Catalogues

Ürün numunesi talebi

Modüler endüstriyel konnektörlerin bir sonraki seviyesini deneyimlemek ister misiniz? İlk izleniminizi edinmek için ücretsiz numunenizi talep edin.