Levende bæredygtighed på alle HARTING-lokationer

Interview med
Sven Oßenbrink, VD på Global Facility Management, HARTING Technologiegruppe

Målet: CO2-neutral forsyningssikkerhed og den højest mulige grad af selvforsyning. Ifølge virksomhedsfilosofien i HARTING Technology Group er “økologisk ansvarlighed en grundlæggende del af vores handlinger”. I de sidste fire årtier har virksomheden været en grænseflade for samspillet mellem økonomi og økologi.

Allerede i 1975 fik den daværende leder af virksomheden, Dietmar Harting, installeret en central ionbytter, som skulle genbruge brugt skyllevand fra galvaniseringsværkstedet. I 1992 var alle HARTING-produktionssteder CFC-fri.

I 2012 begyndte virksomheden at skifte til vedvarende energikilder. Teknologikoncernen driver fire kraftvarmeværker med biomethan, hvoraf tre er blevet opgraderet til også at kunne producere fjernkøling (CCHP). Det betyder, at den producerede varmeenergi også kan omdannes til køling, hvilket gør det muligt for HARTING at opnå en 20 % forøgelse af energieffektiviteten.

Under opførelsen af “European Distribution Center” (EDC, der åbnede i 2019) underbød virksomheden de strenge krav fra Kredit-Anstalt für Wiederaufbau (KFW 55) med yderligere 27 %. Dette blev muliggjort af intelligent energistyring og en energiforsyning fra geotermisk energi og et solcelleanlæg på taget.

Alle HARTINGs investeringer har været fokuseret på klimabeskyttelse og bæredygtighed. I alt har virksomheden i gennemsnit sparet svarende til omkring 18.500 tons CO2 om året siden regnskabsåret 2011/12 – gennem brug af “grøn” energi, hvoraf nogle er egenproduceret takket være investeringer i solceller eller energieffektive produktionsprocesser.

tec.news har talt med Sven Oßenbrink, chef for Global Facility Management, om retningen og målene for bæredygtighed hos HARTING.

 

tec.news: Hvad er efter din mening de vigtigste aspekter, som en virksomhed skal tage hensyn til for at positionere sig bæredygtigt?

S. Oßenbrink: Først og fremmest skal man undersøge mulighederne for energioptimering og energieffektivitet. Det begynder med procesoptimering i produktionen: Hvordan kan man opretholde en produktion, der bruger så lidt energi som muligt? F.eks. behøver kølevandet ikke nødvendigvis at have en temperatur på 16 grader - 27 grader er mere end tilstrækkeligt. For os spiller udnyttelsen af varmegenvinding fra produktionsprocesser til opvarmning af bygninger også en vigtig rolle. For eksempel er vores nuværende fremgangsmåde i forbindelse med udvidelsen af vores schweiziske filial, at bygningen er fuldt udstyret uden opvarmning.


tec.news: Energieffektivitet er et modeord. Hvad er din holdning til spørgsmålet om balancering af spidsbelastninger i produktionen?

S. Oßenbrink: En kontinuerlig grundbelastning er et centralt punkt, der ikke spiller en særlig vigtig rolle. Her kan der opnås besparelser ved blot at tænke “småt”: Er lyset blevet slukket, eller er maskinerne blevet slukket i de perioder, hvor produktionen ikke er i gang? På mange måder fokuserer vi primært på energieffektivitet og energioptimering. I forbindelse med ombygninger eller nybyggerier anvender vi så vidt muligt drivhuspotentiale-neutrale materialer. Det tidligere omtalte europæisk distributionscenter (EDC) er stadig et gyldigt og perfekt eksempel på en energieffektiv bygning og effektiv energiudnyttelse. Vi vil fortsat fokusere på CO2-neutrale byggemetoder i fremtiden.


tec.news: På den anden side, hvad er dine tanker om energiproduktion og energiforbrug?

S. Oßenbrink: For det første, og på internationalt plan, stræber vi efter at udnytte alle tagflader med solceller – men det er kun muligt, hvis tagbelastningen tillader en sådan anvendelse. For det andet bruger vi kraftvarmeværker til at generere elektricitet og varme og, - i forbindelse med vores lokation i Tyskland - bruger vi også elektricitet fra vandkraft, som vi køber. Desuden anvender vi i stigende grad elbiler i vores virksomhed og planlægger en opladningsinfrastruktur til hvert anlæg. På kompressorstationer udskifter vi gamle kompressorer med nye modeller, der muliggør varmegenvinding – og vi udnytter også den resulterende spildvarme.


tec.news: Hvilken form for yderligere optimeringer kan vi forvente i fremtiden?

S. Oßenbrink: Vi undersøger muligheden for at bygge batteribeholdere, og vi har til hensigt at anvende mellemliggende teknologier for at sikre forsynings- og produktionssikkerheden i vores anlæg. Når alt kommer til alt, er en ting sikker: En komplet nødforsyning på grundlag af elektriske akkumulatorer er – fra og med i dag – ikke mulig. Vi er derfor nødt til at købe flydende gas. Ud over alle disse ting og foranstaltninger er hoved prioriteten fortsat konsekvent overvågning: Den permanente erhvervelse af nøgletal er et vigtigt redskab til at forbedre effektiviteten, finde en bedre energibalance og identificere “outliers”.


 

Get in touch
Sven Oßenbrink
General Manager Global Facility Management, HARTING Stiftung & Co. KG