Zrównoważony ekorozwój we wszystkich lokalizacjach HARTING

Wywiad z
Sven Oßenbrink, VD på Global Facility Management, HARTING Technologiegruppe

Cel: neutralne pod względem emisji CO2 bezpieczeństwo dostaw i najwyższy możliwy stopień samowystarczalności. Zgodnie z filozofią korporacyjną grupy technologicznej HARTING Technology Group „odpowiedzialność ekologiczna jest podstawowym elementem naszych działań”. Przez ostatnie cztery dekady firma operuje na wspólnej płaszczyźnie ekonomii i ekologii.

Już w 1975 roku ówczesny szef firmy, Dietmar Harting, zainstalował centralny wymiennik jonowy, w którym zużyta woda płucząca była odzyskiwana z galwanizerni. Do 1992 roku wszystkie zakłady produkcyjne HARTING były wolne od CFC.

W 2012 roku firma rozpoczęła proces przejścia na odnawialne źródła energii. Grupa technologiczna obsługuje cztery elektrociepłownie z biometanem, z których trzy zostały zmodernizowane do kogeneracyjnych elektrociepłowni (CCHP). Oznacza to, że wytwarzaną energię cieplną można również przekształcić w chłodzenie, co pozwala firmie HARTING osiągnąć 20 % wzrost wydajności energetycznej.

Podczas budowy „Europejskiego Centrum Dystrybucji” (ECD, otwarte w 2019 r.) firma ucięła surowe wymagania Kredit-Anstalt für Wiederaufbau (KFW 55) o kolejne 27 %. Było to możliwe dzięki inteligentnemu zarządzaniu energią oraz zaopatrzeniu w energię dzięki energii geotermalnej i systemowi fotowoltaicznemu na dachu.

Wszystkie inwestycje firmy HARTING koncentrują się na ochronie klimatu i zrównoważonym rozwoju. W sumie firma oszczędza średnio około 18 500 ton ekwiwalentu CO2 rocznie począwszy od roku finansowego 2011/12 – dzięki wykorzystaniu ‘zielonej’ energii, której część jest wytwarzana we własnym zakresie dzięki inwestycjom w fotowoltaikę lub energo-wydajne procesy produkcyjne.

tec.news rozmawia ze Svenem Oßenbrinkiem, szefem globalnego centrum zarządzania Global Facility Management, na temat kierunku i celów w tematyce zrównoważonego rozwoju w grupie technologicznej HARTING.

tec.news: Jakie są Pana zdaniem najważniejsze aspekty, które firma musi wziąć pod uwagę, aby uplasować się jako firma działająca na rzecz równowagi środowiskowej?

S. Oßenbrink: Przede wszystkim należy przeanalizować tematy optymalizacji energetycznej i efektywności energetycznej. Zaczyna się to od optymalizacji procesów w produkcji: w jaki sposób utrzymać operacje produkcyjne tak, aby zużywały jak najmniej energii? Na przykład woda chłodząca niekoniecznie musi mieć temperaturę 16 stopni Celsjusza – 27 stopni Celsjusza wystarczy. Ważną rolę odgrywa dla nas wykorzystanie odzysku ciepła z procesów produkcyjnych do ogrzewania budynków. Na przykład nasze obecne podejście do rozbudowy naszego szwajcarskiego oddziału polega na tym, aby budynek był w pełni wyposażony ale bez osobnego systemu ogrzewania.


tec.news: Efektywność energetyczna to modne słowo. Jakie jest Pana zdanie na temat równoważenia obciążenia szczytowego dla produkcji?

S. Oßenbrink: Ciągłe obciążenie podstawowe to punkt centralny, nie odgrywający bardzo ważnej roli. Oszczędności można tu osiągnąć po prostu małymi krokami np. gaszenie światła lub wyłączenie maszyn w czasie, gdy produkcja nie jest w toku.  Pod wieloma względami koncentrujemy się głównie na efektywności energetycznej i optymalizacji energetycznej. W przypadku przebudowy lub w nowo powstających budynkach używamy w miarę możliwości materiałów neutralnych pod względem współczynnika GWP. Wspomniane wcześniej Europejskie Centrum Dystrybucji (ECD) jest nadal aktualnym i doskonałym przykładem budynku energooszczędnego i efektywnego wykorzystania energii. W przyszłości będziemy nadal koncentrować się na metodach budowy neutralnych pod względem emisji CO2.


tec.news: A co Pan sądzi o produkcji energii i jej zużyciu?

S. Oßenbrink: Po pierwsze, na poziomie międzynarodowym dążymy do wykorzystania fotowoltaiki na każdej powierzchni dachu – ale jest to możliwe tylko wtedy, gdy pozwala na to dopuszczalne obciążenie dachu. Po drugie, wykorzystujemy elektrociepłownie do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, a w naszej lokalizacji w Niemczech również energię elektryczną wytwarzaną z energii wodnej, którą kupujemy. Ponadto w naszej flocie coraz częściej jeździmy samochodami elektrycznymi, planujemy infrastrukturę stacji ładowania w każdym zakładzie. W stacjach kompresorowych wymieniamy stare sprężarki na nowe modele, które umożliwiają odzysk ciepła – a także wykorzystujemy powstałe ciepło odpadowe.


tec.news: Jakich dalszych optymalizacji możemy się spodziewać w przyszłości?

S. Oßenbrink: Rozważamy możliwość budowy kontenerów bateryjnych i zamierzamy stosować technologie pośrednie, aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw i produkcji w naszych zakładach. Jedno jest pewne: kompletne zasilanie awaryjne w oparciu o akumulatory elektryczne jest – na dzień dzisiejszy – niewykonalne. Dlatego musimy kupować gaz płynny. Ponadto, poza tymi wszystkimi przedsięwziętymi środkami głównym priorytetem pozostaje konsekwentne monitorowanie: stałe pozyskiwanie kluczowych danych jest ważnym narzędziem poprawy wydajności, znajdowania lepszego bilansu energetycznego i identyfikowania ‘wartości odstających’.


 

Get in touch
Sven Oßenbrink
General Manager Global Facility Management, HARTING Stiftung & Co. KG