Prosazování udržitelnosti na všech pobočkách společnosti HARTING

Rozhovor:
Sven Oßenbrink, VD på Global Facility Management, HARTING Technologiegruppe

Cíl: CO2 neutrální zabezpečení dodávek a nejvyšší možný stupeň soběstačnosti. Podle firemní filozofie HARTING Technology Group je „ekologická odpovědnost základní součástí našeho jednání“. Již čtyřicet let je společnost prostředníkem z hlediska souhry ekonomiky a ekologie.

Už v roce 1975 nechal tehdejší ředitel společnosti Dietmar Harting nainstalovat centrální iontový výměník, který zajišťoval recyklaci použité oplachové vody z galvanické dílny. Do roku 1992 byly všechny výrobní závody společnosti HARTING bez freonů. 

V roce 2012 začala společnost přecházet na obnovitelné zdroje energie. Technologická skupina provozuje čtyři zařízení na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny s využitím biometanu, z nichž tři byla modernizována na zařízení na kombinované chlazení, ohřev a výrobu elektrické energie (CCHP). To znamená, že vyrobená tepelná energie může být přeměněna na chlazení, čímž společnost HARTING dosáhla 20% zvýšení energetické účinnosti.

Při výstavbě „Evropského distribučního centra“ (EDC, otevřeno v roce 2019) společnost překonala přísné požadavky organizace Kredit-Anstalt für Wiederaufbau (KFW 55) o dalších 27 %. Toho bylo možné dosáhnout díky inteligentnímu řízení spotřeby energie a dodávkám energie z geotermální energie a fotovoltaického systému na střeše.

Všechny investice společnosti HARTING se zaměřují na ochranu klimatu a udržitelnost. Celkem společnost od finančního roku 2011/12 ušetřila v průměru přibližně 18 500 tun CO2 ekv. ročně – zásluhou využívání „zelené“ energie, z níž část si vyrábí sama díky investicím do fotovoltaiky nebo energeticky účinných výrobních procesů. 

Magazín tec.news hovořil se Svenem Oßenbrinkem, vedoucím oddělení Global Facility Management, o směřování a cílech společnosti HARTING v oblasti udržitelnosti.

tec.news: Jaké jsou podle vašeho názoru nejdůležitější aspekty, které musí společnost zohlednit, aby si zachovala svoji pozici v oblasti udržitelnosti?

S. Oßenbrink: Nejprve je třeba prozkoumat témata energetické optimalizace a energetické účinnosti. Začíná to optimalizací procesů ve výrobě: Jak lze zachovávat ve výrobním provozu co nejnižší spotřebu energie? Například teplota chladicí vody nemusí nutně dosahovat 16 stupňů Celsia – 27 stupňů Celsia je také více než dostačující. Důležitou roli pro nás hraje rovněž využití rekuperace tepla z výrobních procesů pro vytápění budov. Například současný přístup při rozšiřování naší švýcarské pobočky spočívá v tom, že budova bude plně vybavena bez vytápění.   


tec.news: Energetická účinnost je módní slovo. Jaký je váš názor na problematiku vyrovnávání špičkové zátěže ve výrobě?

S. Oßenbrink: Trvalá základní zátěž je centrálním bodem, který nehraje příliš důležitou roli. Úspor lze dosáhnout jednoduchým uvažováním „v malém“: byla zhasnutá světla nebo vypnuté stroje, když neprobíhá výroba? V mnoha ohledech se zaměřujeme především na energetickou účinnost a optimalizaci spotřeby energie. V případě přestaveb nebo novostaveb používáme pokud možno materiály s neutrálním potenciálem globálního oteplování. Již zmíněné Evropské distribuční centrum (EDC) je stále platným a dokonalým příkladem energeticky účinné budovy a efektivního využívání energie. V budoucnu se budeme i nadále zaměřovat na stavební metody, které jsou neutrální z hlediska emisí CO2. 


tec.news: Co si naopak myslíte o výrobě a spotřebě energie?

S. Oßenbrink: Za prvé, na mezinárodní úrovni se snažíme osadit každý centimetr střechy fotovoltaikou – to je však možné pouze tehdy, pokud to zatížení střechy dovoluje. Za druhé, k výrobě elektřiny a tepla využíváme kogenerační elektrárny a – pro naše filiálky v Německu – také elektřinu z vodní energie, kterou nakupujeme. Kromě toho v našem vozovém parku stále častěji jezdí elektromobily a pro každý závod plánujeme vybudovat dobíjecí infrastrukturu. V kompresorových stanicích nahrazujeme staré kompresory novými modely, jež umožňují rekuperaci tepla – a využíváme také vznikající odpadní teplo.


tec.news: Jaké další optimalizace můžeme v budoucnu očekávat?

S. Oßenbrink: Prověřujeme možnost výstavby akumulátorových kontejnerů a hodláme využívat základní technologie, abychom zajistili zabezpečení dodávek a výroby v našich závodech. Jedno je přece jen jisté: kompletní nouzové zásobování na bázi elektrických akumulátorů je zatím nerealizovatelné. Proto musíme nakupovat kapalný plyn. Nad rámec všech těchto faktorů a opatření zůstává hlavní prioritou důsledné monitorování: trvalé získávání klíčových údajů je důležitým nástrojem pro zvyšování účinnosti, nalezení lepší energetické rovnováhy a identifikaci „odchylujících se hodnot“. 


 

Get in touch
Sven Oßenbrink
General Manager Global Facility Management, HARTING Stiftung & Co. KG