Aandrijfregeling in de spoorwegtechnologie

De nieuwe eisen in spoorwegtechnologie leiden tot een veiligere en betere prestatie van transmissiesystemen. De Active Multi Fibre POF-modules van HARTING introduceren een nieuwe oplossing, die ervoor zorgt dat het maken van vezeloptische verbindingen gemakkelijker en sneller verloopt.

De eisen ten aanzien van het beheer en de technologie van spoorwegvervoerssystemen breiden zich constant uit. Installaties moeten eenvoudiger worden, onderhoud moet worden versneld en data moet veilig worden verzonden: een van de belangrijkste doelstellingen is het verhogen van de operationele beveiliging en het verlagen van de kosten. Polymere optische vezels (POF) zijn nu de standaard voor de motorbesturing die in het spoorwegvervoer wordt gebruikt. De sleutel hier is een op veiligheid gebaseerd concept met relatief korte afstanden en hoge overdrachtssnelheden. Derhalve is het handig om vele verbindingen in de toepassing zelf te implementeren.

De levensduur van de componenten zou toe moeten nemen en de prestaties ook. Het doel hier is de prestatie van de interface zelf te verbeteren, terwijl tegelijkertijd het gebruik eenvoudiger wordt gemaakt. Onderhoud en installatie in het veld moeten ook eenvoudiger en sneller worden uitgevoerd. De HARTING Technology Group heeft een innovatieve benadering ontwikkeld voor het verbinden van optische vezels: de Active Multi Fibre POF-module. De Active Multi Fibre POF-module van HARTING maakt het mogelijk om 16 POF (polymere optische vezel) -paren in een DIN 41 612-connector aan te sluiten in plaats van omslachtige paarsgewijze aansluitingen.

Door de nieuwe POF-module van HARTING hoeven de optische vezels niet telkens één voor één te worden verbonden.

Een gedeeltelijk toewijzing van de verbindingen is ook mogelijk. Een achtvoudige variant is in aantocht. Deze kan de werkzaamheden in het veld aanzienlijk vereenvoudigen, wat normaliter onder hoge tijdsdruk en kosten plaatsvindt en volgens extreem hoge veiligheidsstandaarden.

Verkeerd verbonden vezeloptische paren worden voorkomen, zelfs als de interface een hogere configuratiedichtheid heeft.