Drivsystem inom järnvägsteknik

Nya krav inom järnvägstekniken leder till säkrare överföringssystem med bättre perstanda. HARTING:s Active Multi Fibre POF-moduler presenterar en ny lösning som gör fiberoptikanslutningar enklare och snabbare att arbeta med.

Kraven som gäller ledningen av och tekniken hos järvägstransportsystem utökas ständigt. Installationer ska förenklas, underhåll ska utföras snabbare och data ska överföras på ett säkert sätt: Ett av de centrala målen är här att öka driftsäkerheten och samtidigt reducera kostnader. Optiska polymerfibrer (Polymer optical fibres – POF) är numera standard för motorstyrningen som används inom järnvägstransport. Den centrala punkten är här ett säkerhetsbaserat koncept med relativt korta avstånd och höga datahastigheter. Det är alltså praktiskt att implementera många anslutningar i själva applikationen.

Komponenternas livslängd ska öka samtidigt som prestandan ökar. Målet är här att förbättra prestandan hos själva gränssnittet och samtidigt förenkla hanteringen. Underhåll och installation ute på fältet ska också förenklas och kunna göras snabbare. Företagsgruppen HARTING Technology har utvecklat en innovativ ansats för att ansluta optiska fibrer: modulinsatsen Active Multi Fibre POF. HARTING:s Active Multi Fibre POF modulinsats medger att upp till 16 POF (optiska polymerfibrer) par kan anslutas i ett utrymme stort som ett DIN 41 612 kontaktdon, i stället för skrymmande parvisa anslutningar.

Tack vare den nya HARTING POF modulinsatsen behöver de optiska fibrerna inte anslutas en i taget.

En partiell tilldelning av anslutningar är också möjlig. En åttavägsversion är på gång. Detta kan förenkla hanteringen avsevärt ute på fältet, vilket normalt sett utförs med kravet att spara tid/kostnader och omfattas av extremt höga säkerhetsstandarder.

Felaktigt anslutna fiberoptikpar undviks också trots att gränssnittet har en högre konfigurationsdensitet.