Kørselsstyring inden for jernbaneteknologi

Nye krav inden for jernbaneteknologi fører til sikrere og mere effektive transmissionssystemer. HARTINGs Active Multi Fibre POF-moduler er en ny løsning, der gør fiberoptiske forbindelser nemmere og hurtigere at arbejde med.

Kravene til styring og teknologi inden for jernbanetransportsystemerne vokser konstant. Anlæggene bør forenkles, vedligeholdelsen bør fremskyndes, og dataene bør overføres sikkert: Et af de vigtigste mål her er at øge driftssikkerheden og samtidig reducere omkostningerne. Polymeroptiske fibre (POF) er nu standarden for den motorstyring, der anvendes til jernbanetransport. Nøglen her er et sikkerhedsbaseret koncept med relativt korte afstande og høje datahastigheder. Derfor er det nyttigt at implementere mange forbindelser i selve applikationen.

Komponenternes levetid bør øges, efterhånden som ydeevnen øges. Målet her er at forbedre selve grænsefladens ydeevne og samtidig forenkle håndteringen. Vedligeholdelse og installation i marken bør også forenkles og fremskyndes. HARTING Technology Group har udviklet en innovativ tilgang til tilslutning af optiske fibre: Active Multi Fibre POF-modulet. HARTINGs Active Multi Fibre POF-modul gør det muligt at tilslutte op til 16 POF (polymer optisk fiber)-par på størrelse med et DIN 41 612-stik i stedet for besværlige parvise forbindelser.

På grund af det nye HARTING POF-modul behøver de optiske fibre ikke at blive tilsluttet en efter en hver gang.

En delvis tildeling af forbindelser er også mulig. En otte-vejs variant er under udarbejdelse. Dette kan i væsentlig grad forenkle det håndteringsarbejde, der udføres i marken, som normalt foregår under højt tids-/omkostningspres og ekstremt høje sikkerhedsstandarder.

Forkert tilsluttede fiberoptiske par forhindres, selv om grænsefladen har en højere konfigurationstæthed.