Řízení pohonů v technologii železniční dopravy

Nové požadavky na technologie železniční dopravy vedou k bezpečnějším a výkonnějším přenosovým systémům. S moduly Active Multi Fibre POF představila společnost HARTING nové řešení pro snadnější a rychlejší propojení pomocí optických vláken.

Požadavky na řízení a technologie železničních dopravních systémů se neustále zvyšují. Je nezbytné zjednodušovat instalace, zrychlovat údržbu a bezpečně přenášet data. Jedním z klíčových cílů je zvýšit provozní spolehlivost a zároveň snížit náklady. Pro řízení motorů používaných v železniční dopravě jsou nyní standardem polymerní optická vlákna (POF). Základními požadavky v této oblasti jsou použití na relativně krátké vzdálenosti, vysoké přenosové rychlosti a bezpečnost. Dále je rozumné využít v jedné aplikaci více spojení.

S rostoucím výkonem se musí zvyšovat i životnost komponentů. K tomu je nezbytné vylepšit samotné rozhraní a zároveň zjednodušit jeho používání. Zjednodušit a urychlit je nutné také údržbu a instalaci v terénu. Technologická skupina HARTING vyvinula inovativní přístup k propojování optických vláken pomocí modulu Active Multi Fibre POF. Modul HARTING Active Multi Fibre POF umožňuje připojit až 16 párů polymerních optických vláken v konektoru velikosti DIN 41 612. Tím eliminuje nutnost těžkopádného propojování po jednotlivých párech.

S novým modulem HARTING POF není nutné vždy optická vlákna připojovat postupně.

Možné je také částečné obsazení spojů. Připravujeme i variantu pro osm párů. Tento přístup dokáže výrazně zjednodušit manipulaci v místě instalace, která často probíhá pod vysokým časovým i nákladovým tlakem a v rámci mimořádně vysokých bezpečnostních standardů.

Navzdory vyšší hustotě obsazení tak nehrozí riziko nesprávného zapojení párů optických vláken.