Industriële systeembekabeling - de backbone van de Integrated Industry

Bekabeling met hoge prestaties vertegenwoordigt de backbone van de Integrated Industry. Deze biedt een snelle, betrouwbare gegevensuitwisseling, maakt de uitwisseling van grote datavolumes mogelijk en waarborgt de uitgebreide netwerkkoppeling van alle gebieden in de industrie van de industriële productie tot het backoffice.

Dergelijke vereisten resulteren in duidelijk identificeerbare ontwikkelingsprioriteiten voor datanetwerktechnologie. Op de voorgrond staat de vraag naar hogere prestaties wat een nog hogere transmissiebandbreedte betekent voor de netwerkinfrastructuur. Er is echter een aanvullend aspect aanwezig met betrekking tot de industrie – het netwerk moet betrouwbaar functioneren in alle omgevingen en onder alle mechanische en chemische invloeden. Hoge temperatuurschommelingen, zeer ruwe omgevingsomstandigheden, vochtigheid, droogte en mechanische invloeden mogen de operationele betrouwbaarheid van het netwerk niet beïnvloeden. Ook interfaces moeten zijn geharmoniseerd, teneinde gegevensoverdrachttijden te verkorten en mogelijke foutenbronnen te minimaliseren. Dit wordt bereikt door een hoge mate van standaardisering in hardware en software. Een derde element is de verhoogde afhankelijkheid van de netwerkinfrastructuur van specifieke toepassingen, d.w.z. de generieke implementatie van de infrastructuur.

Ontwikkelaars bij de HARTING Technology Group werken hard aan deze drie aspecten, d.w.z. prestatie, standaardisering en generieke implementatiemogelijkheid. En tenslotte neemt HARTING actief deel aan het vormgeven van de internationale standaardisering van de datanetwerktechnologie. Hier zijn specialisten van HARTING betrokken bij nationale en internationale organisaties, zoals de ISO/IEC.

Programma voor gestructureerde bekabeling

HARTING biedt momenteel een compleet gestructureerd bekabelingssysteem voor datacentra, kantoor en industrie. Het programma is gebaseerd op koperen en glasvezelcomponenten en combineert preLink®-technologie met klassieke gereedschapsloze IDC-aansluittechnologie.

Het huidige productassortiment van 4-parige verbindingstechnologie, kabels en systeemkabels voor datanetwerktechnologie van HARTING is ontworpen voor een transmissiebandbreedte van 500 MHz. Het komt overeen met categorie 6A volgens ISO/IEC en verzekert een betrouwbare datatransmissie tot en met 10 Gigabit/sec. In industriële toepassingen biedt categorie 6A voldoende reserves. Het veldniveau wordt vaak nog steeds gedomineerd door de 2-parige bedradingstechniek die hoofdzakelijk wordt ingezet voor automatiseringsprofielen, zoals PROFINET. Dit wordt gekenmerkt door een hoog aandeel van assemblage op locatie en een beperking voor Fast Ethernet. Ook voor deze toepassingen heeft HARTING het bekabelingsspectrum geüpgraded in de richting van categorie 6A. Een 4-parig productassortiment is momenteel dan ook beschikbaar voor PROFINET. Als gevolg daarvan is de investeringszekerheid voor vele jaren gegarandeerd.

Kijkend naar de toekomst

Nog steeds, aangezien een nog grotere bandbreedte in de toekomst ongetwijfeld zal zijn vereist, werken professionals van HARTING al aan de volgende generatie netwerken. Een onderzoeksproject dat samen met de universiteit van Reutlingen en andere deskundigen wordt uitgevoerd, ontwerpt en test nieuwe technologieën voor de transmissie van 100 Gigabit/sec via symmetrische transmissiekanalen die zijn gebaseerd op koper.